Vanaf 2021-2022 diploma voortgezet speciaal onderwijs

Waarschijnlijk vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil onderwijsminister Arie Slob hun ‘de erkenning geven die zij verdienen’, meldt de Rijksoverheid.

Slob: ‘Alle leerlingen verdienen een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Daarom gaan we ervoor zorgen dat ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs voortaan een schooldiploma krijgen.’ De minister gaat dit in de wet regelen.

Eerder kondigde de minister aan dat ook leerlingen in het praktijkonderwijs in het een schooldiploma krijgen.

Lees meer…

Schooldiploma voor leerlingen praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat onderwijsminister Arie Slob in een wet vastleggen. Hij meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen. ‘Leerlingen in het praktijkonderwijs willen net als andere leerlingen laten zien wat zij kunnen. Daarom krijgen zij voortaan ook een diploma’, aldus Slob.

Omdat in het praktijkonderwijs geen eindexamen kent, gaat het om een schooldiploma. Hieraan kunnen bijvoorbeeld branchecertificaten en praktijkverklaringen worden toegevoegd.

Er komt geen landelijk examen, omdat de leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. ‘De kracht van het praktijkonderwijs zit in maatwerk’, zegt minister Slob. Hij wil de wet zo snel mogelijk invoeren.

Lees meer…

Rekentoets telt zo goed als zeker niet meer mee

De rekentoets telt dit schooljaar niet meer mee voor het behalen van een diploma. Althans, dat is de inzet van onderwijsminister Arie Slob.

In antwoord op vragen van Paul van Meenen van D66, Lisa Westerveld van GroenLinks en Rudmer Heerema van de VVD over de rekentoets benadrukt Slob dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn.

‘Daarom wordt er hard gewerkt om de plannen uit het regeerakkoord zorgvuldig uit te werken. Daarbij gaat het zowel over het al dan niet meetellen van de rekentoets in dit schooljaar, als om een mogelijk alternatief hiervoor. Mijn inzet daarbij is dat de rekentoets al dit schooljaar niet meer meetelt’, aldus de minister.

Rekentoets telt nog steeds niet mee voor vmbo en havo

De resultaten van de rekentoets tellen ook in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het vmbo- en havo-diploma. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo’, zo staat in de brief.

Er staat ook in de brief dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. Het ziet ernaar uit dat dit alternatief op zijn vroegst in 2018 gestalte kan krijgen.

Lees meer…

Plusdocument bij elk diploma?

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zegt dat over een aantal jaren elke leerling bij het behalen van het diploma een zogenoemd plusdocument zal krijgen. Daarop staan extra activiteiten van de leerling vermeld, zoals werkzaamheden voor de schoolkrant of de feestcommissie.

Rosenmöller zegt in het Algemeen Dagblad dat het diploma met cijferlijst geen volledig beeld geeft, omdat leerlingen op school meer doen en leren dan wat daarop vermeld staat.

Het zogeheten plusdocument wordt nu door bijna één op de drie scholen voor voortgezet onderwijs uitgereikt. Over een aantal jaren zal volgens de voorzitter van de sectororganisatie elke school dat doen. Rosenmöller is er zeer enthousiast over.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW twittert dat ook hij het een goed idee vindt om elke geslaagde leerlingen een plusdocument te geven:

Plusdocument voegt niets toe

Er is ook kritiek op. Zo zegt onderzoeker Ruud Duvekot, die in Utrecht promoveerde op een onderzoek naar levenlang leren, dat het plusdocument niets toevoegt.

Het past volgens hem in de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zich willen profileren. Leerlingen voelen zich volgens hem ‘beter dan anderen als ze al die extra dingen doen’ en dat op een document zien staan.  Dit zal volgens Duvekot voor een deel van de leerlingen extra stress veroorzaken.

Woordvoerder Marjolein Schooleman van de Vereniging Hogescholen zegt in de krant dat het extra document niet nodig is. ‘We konden prima uit de voeten zonder en dat kunnen we nog steeds’.

Mooie toevoeging

De vereniging van universiteiten VSNU is wel enthousiast over het plusdocument. ‘Het is een mooie toevoeging en kan meer informatie geven over capaciteiten en interesses van leerlingen’, aldus VSNU-woordvoerder Rianne Kouwenaar in het AD.

Leerplicht naar 21 jaar voor meer kans op arbeidsmarkt

De leerplicht moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Daartoe hebben PvdA en CDA een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Het wetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Tanja Jadnanansing van de PvdA en Michel Rog van het CDA. Jadnanansing zei in februari al dat ze de leerplichtige leeftijd wilde verhogen naar 21 jaar. Daarmee zou het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag kunnen. De praktijk laat zien dat deze groep vaker dan gemiddeld werkloos blijft en een grotere kans heeft om in de criminaliteit te belanden.

Nu moeten jongeren naar school tot hun 18e jaar. Jadnanansing: ‘Deze jongeren willen op hun 18e niets liever dan stoppen met school, maar als ze 24 zijn hebben ze daar spijt van. Ik hoor vaak: ‘Had iemand me maar gewaarschuwd”, zo zei ze in februari in de Telegraaf.

Ook andere fracties in de Tweede Kamer zijn positief over het verhogen van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht. Ze verwijzen naar plannen van Amsterdam en Rotterdam om jongeren die nog geen diploma hebben te verplichten tot hun 19e naar school te gaan. Minister Jet Bussemaker van OCW vindt die plannen echter te duur. Bovendien ziet ze allerlei juridische obstakels.

De voorgestelde verhoging van de leerplichtige leeftijd naar 21 jaar moet gaan gelden voor jongeren zonder een diploma mbo-2, havo of vwo. Jongeren die een baan hebben van minimaal 12 uur per week of bijvoorbeeld mantelzorger zijn, zouden gevrijwaard moeten blijven. Gemeenten zouden zelf kunnen bepalen of zij de verhoogde leerplichtleeftijd toepassen.

PvdA wil kwalificatieplicht tot 21 jaar

Jongeren moeten tot het 21e naar school als ze nog geen diploma hebben. De Partij van de Arbeid wil zo het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag brengen. De praktijk laat zien dat deze groep vaker dan gemiddeld werkloos blijft en een grotere kans heeft om in de criminaliteit te belanden.

Nu moeten jongeren naar school tot hun 18e jaar. Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA vindt dat te jong, zo zegt ze in de Telegraaf: ‘Deze jongeren willen op hun 18e niets liever dan stoppen met school, maar als ze 24 zijn hebben ze daar spijt van. Ik hoor vaak: ‘Had iemand me maar gewaarschuwd”, aldus Jadnanansing in deze krant.

Ook andere fracties in de Tweede Kamer zijn positief over het verhogen van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht. Ze verwijzen naar plannen van Amsterdam en Rotterdam om jongeren die nog geen diploma hebben te verplichten tot hun 19e naar school te gaan.

Minister Jet Bussemaker van OCW (PvdA) zei onlangs dat de plannen van Amsterdam en Rotterdam te duur zijn. Bovendien zei ze dat er allerlei juridische obstakels zijn.

Diploma Openbaar Onderwijs in Trouw

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het Diploma Openbaar Onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben de module voor dit diploma ontwikkeld voor pabo-studenten. Het wordt ook als nascholing aangeboden aan leraren die al in het openbaar prima onderwijs werken.

Het Diploma Openbaar Onderwijs komt aan bod in een artikel over zingeving in het openbaar onderwijs. Trouw benaderde hierover onder anderen beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij ziet dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs steeds meer aandacht krijgen voor het belang van zingeving in de vorm onderwijs over levensbeschouwing en godsdienst.  ‘Het is voor de groepsleerkracht de kunst een manier te vinden het er met elkaar in de klas over te hebben, zonder het meteen in hokjes te plaatsen’, aldus Lammers.

Zij vertelt vervolgens dat de door VOS/ABB en VOO ontwikkelde module ‘openbaar onderwijs’, die leerkrachten op 14 pabo’s als aanvulling op hun studie kunnen volgen, een goed aanknopingspunt is. ‘Je leert om te gaan met diversiteit en levensbeschouwing vorm te geven. Dat is meer dan het overdragen van kennis. Je spreekt over ervaringen van kinderen.’ Belangrijk in het openbaar onderwijs is dat dit gebeurt op basis diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Identiteitsontwikkeling
In het artikel komen ook Ineke Struijk en Erik Renkema aan het woord. Struijk werkte als groepsleerkracht in het openbaar basisonderwijs in Gorinchem. Ze heeft zich voor haar masterscriptie voor haar studie ‘Religies in hedendaagse samenlevingen’ aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling in de openbare school. ‘Alle kinderen hebben recht op ontwikkeling van hun identiteit. Die komt voort uit een bepaalde levensbeschouwing. Ook als je atheïst bent’, zegt Struijk.

Renkema is docent ‘levensbeschouwelijke vorming’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet daar promotieonderzoek naar de identiteit van de samenwerkingsschool. De uitgangspunten van de openbare en samenwerkingsscholen blijken volgens hem hetzelfde: gelijkwaardigheid, respect en aandacht voor levensbeschouwelijke verschillen. Renkema citeert één van de directeuren die hij voor zijn onderzoek heeft geïnterviewd: ‘De gedachte achter een samenwerkingsschool is de school te zien als een ontmoetingsplaats van verschillende levensovertuigingen.’

Ineke Struijk en Erik Renkema vertelden hun verhaal eerder in het septembernummer van magazine School!. U kunt het artikel downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Cijfer rekentoets voorlopig op bijlage diploma

Zolang het cijfer voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs niet meetelt voor het eindexamen, komt het voorlopig niet op de cijferlijst van het diploma maar op een bijlage. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Een meerderheid in de Tweede Kamer gaf onlangs aan dat het cijfer van de rekentoets niet op het diploma mag komen als het rekenonderwijs nog niet op orde is. De realiteit is nu nog dat veel leerlingen zakken voor deze toets.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal de rekentoets meetellen voor het eindexamen. Een leerling die dan voor de rekentoets zakt, krijgt geen diploma. Het cijfer komt vanaf dan niet meer op een bijlage, maar op de cijferlijst van het diploma.