Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s – PO/VO

De subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd: ook dit jaar en in 2022 kunnen aanvragen worden ingediend. De huidige aanvraagperiode loopt tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te...

Voorwaarden doorstroom vmbo-havo en havo-vwo bekend – VO

De algemene maatregel van bestuur (amvb) bij de nieuwe wet over het doorstroomrecht maakt duidelijk onder welke voorwaarden leerlingen mogen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo. De avmb bepaalt dat leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen...

Wet Gelijke kans op doorstroom: wat zijn de gevolgen? – VO

Moniek Broek heeft tijdens haar stage bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB een artikel geschreven over de Wet Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo. Deze wet treedt naar verwachting met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 in werking. Deze wet heeft onder...

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s aangepast – PO/VO

De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis. De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet...