Advies technische randvoorwaarden doorstroomtoets – PO

Kennisnet heeft de technische randvoorwaarden op een rijtje gezet waar scholen op moeten letten als ze een keuze maken voor een doorstroomtoets. Als de keuze valt op een digitale doorstroomtoets, is het volgens Kennisnet essentieel dat de school beschikt over een...

Toelichting doorstroomtoetsen en centraal aanmeldmoment – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een toelichting geschreven over de gevolgen van de Wet doorstroomtoetsen po. Een gevolg van deze wet is dat er vanaf het schooljaar 2023/2024 één aanmeldmoment is voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe wet brengt ook met zich...

Subsidie doorstroomprogramma’s verlengd – PO/VO

De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd. Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet...