Toelichting doorstroomtoetsen en centraal aanmeldmoment – PO/VO

Mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over de gevolgen van de Wet doorstroomtoetsen po. Een gevolg van deze wet is dat er vanaf het schooljaar 2023/2024 één aanmeldmoment is voor het voortgezet onderwijs....

Subsidie doorstroomprogramma’s verlengd – PO/VO

De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd. Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet...

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s – PO/VO

De subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd: ook dit jaar en in 2022 kunnen aanvragen worden ingediend. De huidige aanvraagperiode loopt tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te...