Subsidieregeling doorstroomprogramma’s aangepast – PO/VO

De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis. De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet...

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma – PO/VO

Tot eind mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor een soepelere overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om tot 31 mei subsidie aan te vragen. De subsidieregeling staat in het teken van het...

Eerste Kamer akkoord met ‘Gelijke kans op doorstroom’ – VO

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aangenomen.  De Tweede Kamer ging in februari akkoord met het wetsvoorstel. Het regelt dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Leerlingen die...