Internetconsultatie DUMAVA-regeling – PO/VO

Tot en met 28 december kunt u reageren op de internetconsultatie over de volgende tranche van de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De DUMAVA-regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen in...

Werkbijeenkomst over duurzaamheid in onderwijs – PO/VO

Op 27 november is er in Amsterdam een werkbijeenkomst over duurzaamheid in de onderwijspraktijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van OCW en vier andere ministeries en is bedoeld voor schoolbestuurders en schoolleiders. Tijdens de...

‘Verplicht energielabel voor alle scholen’- PO/VO

Het is verstandig om een energielabel voor alle scholen verplicht te stellen. Dit advies staat in het rapport Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting. Het rapport over de kwaliteit van onderwijshuisvesting is gebaseerd op een representatieve steekproef van...

‘Vaart maken met verduurzaming schoolgebouwen’ – PO/VO

Ongeveer de helft van de circa 9.300 schoolgebouwen in Nederland moet vernieuwd worden. Dat is een schatting van Bouwend Nederland. De vereniging van bouw- en infrabedrijven dringt erop aan vaart te maken met de verduurzaming van scholen. Bouwend Nederland is bezig om...