Het is verstandig om een energielabel voor alle scholen verplicht te stellen. Dit advies staat in het rapport Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting.

Het rapport over de kwaliteit van onderwijshuisvesting is gebaseerd op een representatieve steekproef van schoolgebouwen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel van de quickscan, die in opdracht van het ministerie is uitgevoerd, was om meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen.

Er is onder meer gekeken naar duurzaamheid. Wat opvalt is dat nog maar 8% van de schoolgebouwen over een energielabel beschikt. ‘Dit zou naar ons idee in de toekomst moeten veranderen: verplicht een energielabel voor alle scholen’, zo luidt het advies van de onderzoekers.

Uit de quickscan blijkt dat 36% van de schoolgebouwen beschikt over ventilatie met mechanische toe- en afvoer. In minder dan de helft (47%) van de scholen zijn energiebesparingsmaatregelen getroffen bij de verwarming (onder andere weersafhankelijk regelen van verwarmingswater en/of toerengeregelde pompen). Zes op de tien scholen beschikken over duurzame verlichting (LED en/of tijd- en bewegingssensoren).

Lees meer…

Deel dit bericht: