Duurzame scholenbouw: niet zelf doen, maar uitbesteden

Voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda vindt dat schoolbesturen en gemeenten duurzame scholenbouw moeten overlaten aan institutionele beleggers. Dat zegt hij in Trouw.

‘Bij de verduurzaming van scholen geldt dat schoolbesturen niet altijd over de kennis en kunde beschikken om hun panden aan te pakken. Een kwart van de scholen heeft een veel te hoge CO2-concentratie. Waarom laten we die scholen hun panden niet huren? De bouw kunnen institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, op zich nemen’, aldus Wientjes, die in de krant constateert dat Nederland ook op andere terreinen achterloopt als het om verduurzaming gaat.

Lees meer…

Voorbeelden duurzame scholenbouw

VOS/ABB heeft eerder met achtergrondartikelen aandacht besteed aan duurzame scholenbouw:

In het komende najaarsnummer van ons magazine Naar School! verschijnt een artikel over het duurzame gebouw van openbare basisschool De Verwondering in Lent.

D66 wil geld uit banenplan voor duurzame scholen

D66 wil met 100 miljoen euro uit het budget voor het banenplan van het kabinet onder andere scholen energiezuinig maken. De gedachte hierachter is dat dit goed is voor leerlingen, het milieu én de werkgelegenheid. 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 600 miljoen euro gereserveerd voor meer banen. Fractieleider Alexander Pechtold van D66 in de Tweede Kamer wil dat daarvan 100 miljoen euro naar het verduurzamen van schoolgebouwen en woningen gaat.

Op die manier kunnen volgens D66 7000 banen in de bouw en in de isolatiesector worden gecreëerd. Pechtold wijst erop dat er op deze manier ook voor wordt gezorgd dat kinderen betere schoolgebouwen krijgen en dat er minder energie wordt gebruikt.

Lyceum Schravenlant Schiedam wint duurzaamheidsprijs

Het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam heeft de Award Duurzame Architectuur gewonnen. De prijs is donderdag uitgereikt tijdens het congres Green Buildings in Apeldoorn.

Het nieuwe gebouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam werd op 4 oktober 2013 officieel in gebruik genomen. In het daarop volgende novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs stond een reportage over dit bijzondere gebouw.

Het pand is gebouwd volgens het principe cradle-to-cradle. Het duurzame karakter komt ook tot uiting in de 120 zonnepanelen op het dak. Het gebouw kan bijna geheel in zijn eigen elektriciteitsvoorziening voorzien. Sensoren in de lokalen zorgen ervoor dat het licht alleen brandt als het nodig is.

Het gebouw dankt zijn energieneutrale karakter ook aan de installatie voor warmte- en koudeopslag. Lyceum Schravenlant heeft geen verwarmingsketel. Het uitgekiende ventilatiesysteem zorgt ervoor dat het gebouw als frisse school klasse A heeft. De lucht binnen is zuiverder dan buiten.

De toiletten worden doorgespoeld met regenwater dat de school zelf opvangt. Het groene karakter van de school is letterlijk te zien aan een meterslange wand met mos. De levende wandbekleding in de centrale hal gedijt op luchtvochtigheid.

Jurylid Hidde van der Kluit van de Award Duurzame Architectuur noemt Lyceum Schravenlant een voorbeeld voor alle te renoveren en te bouwen scholen. ‘De jury is ervan overtuigd dat leerlingen een stevige dosis kennis en bewustwording rond duurzaamheid opdoen en betere ambassadeurs kun je op die leeftijd nauwelijks vinden.’

Lyceum Schravenlant is ontworpen door LIAG architecten en bouwadviseurs en ATELIERS in samenwerking met VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO.

Er waren acht gebouwen genomineerd voor de Award Duurzame Architectuur. Het was voor de vierde keer dat de prijs werd toegekend.

Lyceum Schravenlant valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.

Gratis symposium over duurzaam bouwen

VOS/ABB huisvestingspartner HEVO organiseert een symposium over duurzaam bouwen. Het symposium is op 28 november in het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam. Deelname is gratis.

De realisatie van scholen in het voortgezet onderwijs is in Nederland formeel geregeld met een taakverdeling tussen scholen, gemeenten en private partijen. Er wordt veel gesproken over de beperkingen van regelgeving omtrent scholenbouw met als gevolg dat onderwijshuisvesting nog maar weinig duurzaam is, zo meldt HEVO.

Het in september in gebruik genomen nieuwe schoolgebouw van het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam bewijst volgens HEVO dat een succesvolle samenwerking tussen partijen duurzame meerwaarde creëert. Het is de eerste CO2-neutrale school in Nederland die volledig volgens de filosofie van cradle to cradle is gerealiseerd.

Door gezamenlijk een droom te visualiseren en deze voortdurend na te blijven streven, zo stelt HEVO, ontstaat er extra kwaliteit. De focus op de totale levensduur speelt hierin een hoofdrol. Onder andere het financieringsarrangement tussen school en gemeente bleek voor de realisatie van Lyceum Schravenlant de cruciale factor.

Het symposium is op donderdag 28 november van 13.30 tot 17.30 uur in Lyceum Schravenlant in Schiedam. HEVO werkt voor het symposium samen met LIAG architecten en bouwadviseurs, Vintis installatieadviseurs en de gemeente Schiedam.

Aanmelden kan via www.hevo.nl/schravenlant.

Ga voor meer informatie naar de online brochure.

In het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een reportage over het nieuwe gebouw van Lyceum Schravenlant.

Kinderconferentie voor duurzame en veilige wereld

Op de laatste dag van de School!Week 2013 is in Madurodam een kinderconferentie gehouden voor een duurzame, veilige en vrije wereld. De conferentie was georganiseerd door VOS/ABB en jongereninitiatief HOPE XXL.

De conferentie in het miniatuurstadje in Den Haag werd bijgewoond door ongeveer 100 leerlingen uit het hele land. De scholen die zich voor de kinderconferentie hadden opgegeven, zijn De Trinoom in Barendrecht, Het Volle Leven in Den Haag, De Engelenberg in Kampen en De Kring in Woerden. Ook nam de Kinderraad van de gemeente Maassluis aan de conferentie deel. Deze raad bestaat uit twintig kinderen van tien basisscholen in Maassluis.

De 11-jarige Gijs Otter uit groep 7 van openbare basisschool De Engelenberg in Kampen hield een inspirerende speech, waarin hij de wereldleiders opriep om minder bezig te zijn met geld en macht en meer te denken aan de toekomst van de wereld van hun kinderen en kleinkinderen. De eveneens 11-jarige Elke Olding uit groep 8 van basisschool De Trinoom in Bergambacht hield ook een toespraak. Zij staat op de website van HOPE XXL met een oproep om mee te denken over een betere wereld. Tijdens de kinderconferentie waren verschillende workshops, waarin de deelnemers met elkaar discussieerden over thema’s als respect, duurzaamheid en economie.

In 2012 organiseerden VOS/ABB en HOPE XXL de kinderconferentie voor het eerst. Dat was toen op de Euromast. Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Op de website van HOPE XXL staat een fotoalbum van de Kinderconferentie in Madurodam.

Boek en workshop: ‘Leren loont het langst’

‘Beeldvorming en patronen in de omgang met elkaar en in de organisatie beïnvloeden de keuzes die leraren maken om hun werk uitdagend te houden’, aldus het SBO. In de publicatie ‘Leren loont het langst’ laat het SBO op beeldende wijze en op basis van onderzoek zien hoe deze processen werken.
Met praktische handreikingen en de aanpak ‘samen onderzoeken –leren – verbeteren’ krijgen vo-scholen en teams inzicht in de eigen situatie en de acties die zij kunnen ondernemen om leren en groeien te stimuleren. ‘Tevreden leraren die zich ontwikkelen, verhogen hun duurzame inzetbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs’, aldus het SBO. Dat is zowel belangrijk voor scholen met lerarentekorten als voor scholen die moeten krimpen. De publicatie ‘Leren loont het langst’ is gericht op het voortgezet onderwijs maar de inhoud is ook bruikbaar voor andere onderwijssoorten.

‘Leren loont het langst’ is hier te downloaden.

Scholen kunnen het boekje gratis bestellen via sbo@caop.nl. Andere geïnteresseerden kunnen de uitgave via de website bestellen voor 12,50 euro (plus verzendkosten).

Workshop ‘Leren loont het langst’
Op 2 november is er een workshop met dezelfde titel: ‘Leren loont het langst’. Daarin komen de twee loopbaanroutes, de versmallingsroute en de leerroute, uit de publicatie aan bod. 
De versmallingsroute houdt in dat leraren het risico lopen op den duur alleen nog doen waar ze vroeger goed in waren. De leerroute biedt kansen om, voortbouwend op bestaande kwaliteiten, nieuwe dingen te leren en versterkt daarbij de duurzame inzetbaarheid van de leraar. In de workshop maken scholen kennis met de handreiking en ontdekken ze de mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan. De workshop is van 12 tot – 16 uur in De Witte Vosch aan de Oudegracht 46 in Utrecht.

Meer informatie