Internetconsultatie DUMAVA-regeling – PO/VO

Tot en met 28 december kunt u reageren op de internetconsultatie over de volgende tranche van de subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De DUMAVA-regeling voorziet in een gedeeltelijke tegemoetkoming voor investeringen in...

Werkbijeenkomst over duurzaamheid in onderwijs – PO/VO

Op 27 november is er in Amsterdam een werkbijeenkomst over duurzaamheid in de onderwijspraktijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van OCW en vier andere ministeries en is bedoeld voor schoolbestuurders en schoolleiders. Tijdens de...

‘Vaart maken met verduurzaming schoolgebouwen’ – PO/VO

Ongeveer de helft van de circa 9.300 schoolgebouwen in Nederland moet vernieuwd worden. Dat is een schatting van Bouwend Nederland. De vereniging van bouw- en infrabedrijven dringt erop aan vaart te maken met de verduurzaming van scholen. Bouwend Nederland is bezig om...

Nieuwe lessen Digitale Scheurkalender Burgerschap – VO

Aan de Digitale Scheurkalender Burgerschap zijn twee nieuwe lessen toegevoegd, over duurzaamheid en vooroordelen. Leraren kunnen aan de hand van deze kalender moeilijke thema’s bespreekbaar maken in de klas. De les over duurzaamheid gaat over het fenomeen fast...

Scholen van het gas af, hoe doe je dat? – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO heeft een stappenplan gemaakt voor scholen die van het gas af willen. Het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen is een van de maatregelen die in het klimaatakkoord staan. Het heeft verschillende voordelen: Minder CO2-uitstootLagere...