Scholen krijgen Bosatlas van de duurzaamheid – VO

De hoofdvestigingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Deze speciale atlas gaat ook naar lerarenopleidingen aardrijkskunde. De thematische atlas gaat onder andere over het Klimaatakkoord van Parijs en...