Eerste Kamer akkoord met nieuwe burgerschapswet – PO/VO

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. VOS/ABB is hier blij mee.In het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob staat onder andere dat bij...

Eerste Kamer akkoord met meer keuzevrijheid pensioenen – PO/VO

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Dit onderdeel van het pensioenakkoord biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken...

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging bekostiging – VO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aangepaste wet voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft ervoor gezorgd dat brede scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging. VOS/ABB trok aan de bel over de...

Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets – VO

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om...