Eerste Kamer akkoord met tijdelijke wet nieuwkomers – PO/VO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de tijdelijke wet Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Volgens deze wet mogen nieuwkomers minder uren onderwijs krijgen dan andere kinderen. Onderwijsminister Mariëlle Paul verdedigt het dat nieuwkomerskinderen met...

Eerste Kamer akkoord met nieuwe burgerschapswet – PO/VO

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. VOS/ABB is hier blij mee.In het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob staat onder andere dat bij...

Eerste Kamer akkoord met meer keuzevrijheid pensioenen – PO/VO

De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Dit onderdeel van het pensioenakkoord biedt meer ruimte voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken...

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging bekostiging – VO

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de aangepaste wet voor de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft ervoor gezorgd dat brede scholengemeenschappen kunnen rekenen op aanvullende bekostiging. VOS/ABB trok aan de bel over de...