Eerste Kamer akkoord met ‘Gelijke kans op doorstroom’ – VO

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aangenomen.  De Tweede Kamer ging in februari akkoord met het wetsvoorstel. Het regelt dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Leerlingen die...

Coronacrisis leidt tot uitstel afschaffen fusietoets – PO/VO

Nu ook de Eerste Kamer vanwege de coronacrisis stilligt, is de behandeling van het wetsvoorstel Afschaffen fusietoets in het funderend onderwijs tot nader order uitgesteld. Dit betekent dat de situatie voorlopig blijft zoals die nu is, namelijk met lichte toetsen voor...