Deel van leerlingen heeft baat bij schrappen eindexamens – VO

Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar of laagopgeleide ouders. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau...