Fors meer geslaagden in coronajaar zonder eindexamens – VO

Het aandeel geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs was afgelopen schooljaar een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Vooral in havo en vwo behaalden meer leerlingen hun diploma. Onderwijsminister Arie Slob besloot in april de eindexamens in het voortgezet...

‘Dit corona-schooljaar maandenlang eindexamens’ – VO

D66 wil dat de eindexamens dit schooljaar worden gespreid over mei, juni en desnoods juli. Tweede Kamerlid Paul van Meenen vindt dat onderwijsminister Arie Slob de scholen hierop moet voorbereiden. Van Meenen benadrukt dat we niet weten hoe lang de coronacrisis nog...

Deel van leerlingen heeft baat bij schrappen eindexamens – VO

Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar of laagopgeleide ouders. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau...