Subsidie aanvragen voor duurzame en frisse scholen

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van extern advies op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. 

De eerste stap tot een eventuele subsidieaanvraag is een aanvraag tot eHerkennning via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidie dekt niet alles

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Er zullen maximaal 150 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De subsidie zal niet alles dekken. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen een deel van de maatregelen zelf betalen.

Lees meer…

Subsidie voor duurzame schoolgebouwen

Naar verwachting komt er binnenkort subsidie beschikbaar die schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kan helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen, meldt GreenDeal.

De subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen en/of het verbeteren van het binnenklimaat. Er zullen maximaal 150 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

De subsidie zal niet alles dekken. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen een deel van de maatregelen zelf betalen.

De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Interesse in extra aanbesteding energie?

Het project Energie voor Scholen heeft onlangs de op een na grootste energieaanbesteding in Nederland succesvol afgerond. VOS/ABB krijgt verzoeken van leden binnen om hier nog bij aan te haken. Dat kan niet, maar als geïnteresseerde besturen samen genoeg volume creëren, zou een volgende energieaanbesteding tot de mogelijkheden kunnen behoren. U kunt zich hiervoor bij VOS/ABB aanmelden.

Het huidige collectief voor energie-inkoop van Energie voor Scholen loopt op 31 december 2014 af. De Europese aanbesteding voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 is onlangs succesvol afgerond.

Voor elektriciteit is de winnaar van de Europese aanbesteding De Vrije Energie Producent (DVEP) geworden. Dit is ook al de leverancier van de huidige collectieven die Europees zijn aanbesteed. Voor de deelnemers verandert er vanaf 1 januari 2015 dus niets. Op dit moment wordt de elektriciteit aan de groep die niet Europees is aanbesteed geleverd door Qwint. Dit is een volle dochteronderneming van DVEP. Dit deel zal dus switchen.

Voor de levering van aardgas is Eneco Business B.V de winnaar geworden. Op dit
moment zijn er diverse leveranciers. Dit betekent dat de meeste deelnemers op 1 januari 2015 switchen naar de nieuwe leverancier. Meer informatie staat in de nieuwsbrief van Energie voor Scholen die onlangs naar alle deelnemers is verstuurd.

Interesse in extra aanbesteding?
Bij VOS/ABB komen verzoeken binnen om nog aan te haken bij de onlangs afgeronde Europese aanbesteding. Dit kan niet, maar het is wel mogelijk om u aan te melden voor een eventuele extra Europese aanbesteding voor de levering van energie. Als geïnteresseerde besturen samen genoeg volume creëren, zou een volgende energieaanbesteding tot de mogelijkheden kunnen behoren.

U kunt zich hiervoor geheel vrijblijvend aanmelden bij senior beleidsmedewerker Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl.

Pilot Energiereductie: aanmelden niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de gratis en vrijblijvende pilot Energiereductie van VOS/ABB en de overige besturenorganisaties. Er zijn al zoveel aanmeldingen binnengekomen, dat een selectie moet worden gemaakt. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding.

VOS/ABB zit samen met de Besturenraad, VKO, LVGS, VGS en VBS in het samenwerkingsverband BesturenOrganisatieS (BOS). Samen met Grontmij wil BOS in 2013-2014 de pilot op het gebied van energiereductie draaien. De planning is om het begin van de pilot te laten samenvallen met het begin van het stookseizoen (medio oktober).

Bij scholen die aan de pilot meedoen, worden op locatie ‘slimme’ energiemeters geplaatst (waar dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor een alternatief meetsysteem) om het verbruik van gas en elektra in kaart te brengen. Ook worden stappen gezet om onnodig energieverbruik te reduceren.

De pilot wordt afgesloten met een evaluatie- en adviesrapport over de optimalisatie van het energieverbruik. De deelnemers zijn geheel vrij om te bepalen of zij een vervolgtraject ingaan voor energiebesparing.

Aan de hand van de resultaten bekijken wij of deze aanpak interessant is voor al onze leden in het primair en voortgezet onderwijs.

Binnenkort worden de geïnteresseerde scholen op volgorde van aanmelding benaderd.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl