Predicaat Excellente School 2019 naar 62 scholen

Het predicaat Excellente School is dit keer naar 62 scholen gegaan, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het gaat om 16 scholen in het primair onderwijs, 40 scholen in het voortgezet onderwijs en 6 scholen in het speciaal onderwijs. Vanaf nu dragen 190 scholen of schoolsoorten het predicaat excellent: 54 scholen in het primair onderwijs, 116 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en 20 scholen in het speciaal onderwijs.

De scholen die het predicaat Excellente School 2019 hebben gekregen, mogen het drie jaar voeren (2020, 2021 en 2022). De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten was op de scholen zelf.

De inspectie heeft een overzicht van Excellente Scholen 2019 online gezet. Er is ook een overzicht van alle Excellente Scholen.

Excellente Scholen: waardering ‘goed’ aanvragen

Scholen die voor het traject Excellente Scholen de waardering ‘goed’ nodig hebben, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvragen van de benodigde waardering ‘goed’ kan tot en 15 november aanstaande via het Internet School Dossier (ISD). Aanmelden voor het predicaat Excellente School kan vervolgens van 1 april tot 20 mei 2020. Als uw school het predicaat in 2021 ontvangt, blijft het geldig tot en met 2023.

Lees meer…

Aanmelden Excellente Scholen kan t/m 22 mei

Scholen kunnen zich tot en met 22 mei aanmelden voor het nieuwe trajectjaar Excellente Scholen 2019.

Deelname staat open voor scholen voor primair onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs), speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Voorwaarde is dat de school de waardering ‘Goed’ van de Inspectie van het Onderwijs heeft.

Ga naar de aanmeldprocedure.

Slob weerlegt kritiek op predicaat Excellent

Onderwijsminister Arie Slob is het niet eens met kritiek op het predicaat Excellent voor scholen. Hij ziet dan ook geen aanleiding iets te veranderen in het beoordelingstraject.

Dit antwoordt hij op op vragen van het Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (Groen Links). Zij had gevraagd of leerlingen en leraren meer inspraak kunnen krijgen in het huidige beoordelingskader. Haar vraag was gebaseerd op kritiek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, dat vindt dat de tevredenheid van leerlingen niet serieus wordt meegewogen.

‘Geen sprake van misleiding’

In zijn reactie schrijft Slob dat zowel de Inspectie van het Onderwijs als de jury Excellente Scholen bij de beoordeling van een school altijd spreekt met een delegatie van leerlingen. ‘In dat gesprek onderzoekt de jury in hoeverre de leerlingen het excellentieprofiel van hun school herkennen en hoe zij dit terugzien in de school. De jury neemt dit mee in haar beoordeling’, aldus Slob.

Op de vraag of het predicaat ‘Excellent’ misleidend is, omdat het weinig zou zeggen over de algehele kwaliteit van de school, zegt Slob: ‘Van misleiding is geen sprake’. Hij wijst erop dat een school het predicaat alleen kan verwerven als de school van de inspectie eerst de waardering ‘goed’ heeft gekregen.

De minister blijft vooralsnog vasthouden aan het uitreiken van het predicaat Excellente School als erkenning en waardering van goede scholen. Dit jaar gaat de inspectie wel een algehele evaluatie uitvoeren naar het traject Excellente Scholen.

Lees hier de volledige reactie van minister Slob op de Kamervragen van Lisa Westerveld (Groen Links).

 

 

Bloemen naar excellente scholen

VOS/ABB is trots op de bij de vereniging aangesloten scholen die dit keer het predicaat Excellente School hebben gekregen. Als blijk van waardering hebben we deze scholen bloemen toegestuurd.

Afgelopen maandag maakte de Inspectie van het Onderwijs bekend dat het predicaat Excellente School naar 79 scholen is gegaan: 22 scholen voor primair onderwijs, 45 scholen voor voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee komt het totale aantal scholen dat zich excellent mag noemen op 191.

De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en excelleert met een specifiek profiel. Het is de bedoeling dat excellente scholen hun kennis over hun kwaliteit delen met andere scholen.

Predicaat Excellente School naar 79 scholen

Het predicaat Excellente School is dit keer naar 79 scholen gegaan. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het zijn 22 scholen voor primair onderwijs, 45 scholen voor voortgezet onderwijs en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee komt het totale aantal scholen dat zich excellent mag noemen op 191.

De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en excelleert met een specifiek profiel. Het is de bedoeling dat excellente scholen hun kennis over hun kwaliteit delen met andere scholen.

Lees meer…

Juryleden gezocht voor Excellente Scholen

De Inspectie van het Onderwijs zoekt nieuwe leden voor de onafhankelijke jury Excellente Scholen. Deze jury beoordeelt jaarlijks of aangemelde scholen voldoen aan  de eisen voor het predicaat Excellent. 

Gezocht worden mensen met ruimte kennis van en ervaring met het onderwijs, met een achtergrond als leerkracht, onderwijsvernieuwer, bestuurder, toezichthouder of een achtergrond in begeleiding/opleiding of wetenschap. Juryleden ontvangen een vergoeding per bijeenkomst en het gaat om ongeveer acht vergaderingen per jaar, plus een aantal dagen voor de beoordeling van aangemelde scholen. Die beoordeling wordt gedaan aan de hand van een beoordelingskader dat de jury heeft opgesteld, en omvat onder meer dossieronderzoek, scholenbezoek en gesprekken met medewerkers, leerlingen en ouders van de aangemelde scholen. De gezochte juryleden zullen zich gaan bezighouden met de beoordeling van scholen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Reageren kan tot 19 november. Meer informatie

Voorwaarde Excellente Scholen: eerst waardering ‘goed’

Scholen die zich willen aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2019, moeten de waardering ‘goed‘ van de Inspectie van het Onderwijs hebben.

In voorgaande jaren kon een school zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen zonder dat de school de waardering ‘goed’ had. De inspectie voerde dan een onderzoek uit om te bepalen of de waardering ‘goed’ kon worden toegekend.

Deze procedure is veranderd: de school moet nu de waardering ‘goed’ volgens het onderzoekskader 2017 al hebben voordat de school zich aanmeldt voor het traject Excellente Scholen. Als uw school deze waardering van de inspectie nog niet heeft, kunt u tussen 1 augustus en 30 september 2018 daarvoor een aanvraag indienen.

Lees meer…

Slob verdedigt predicaat ‘Excellente school’

Onderwijsminister Arie Slob is het niet eens met de kritiek van onder andere de VO-raad en de schoolleidersvakbond AVS op het predicaat ‘Excellente school’ van de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt hij in reactie op Kamervragen.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad stelde vorige maand in het tv-programma Kassa dat het predicaat ‘Excellente school’ een vertekend beeld geeft en verwarring schept. Het suggereert volgens hem ten onrechte dat het onderwijs op scholen met het label beter is dan op scholen die dit label niet hebben.

Ook voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) uitte in Kassa kritiek op het predicaat: ‘Ik denk dat de inspectie vooral zijn rol als inspectie moet pakken. Waarderen of een school voldoet aan de basiskwaliteit, aan de wetgeving en alle andere predicaten moet de inspectie vooral aan de sector overlaten’, aldus Van Haren.

Onderwijskwaliteit over de volle breedte

Slob verwerpt de kritiek, zo laat hij weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks. ‘Het is belangrijk dat scholen die het predicaat hebben, op hun website duidelijke informatie verstrekken over wat dit predicaat betekent, namelijk dat de school over de volle breedte goede onderwijskwaliteit biedt en daarnaast uitblinkt op één of meer specifieke punten’, aldus de minister.

Hij wijst erop dat het verwerven van het predicaat een vrijwillige keuze van de school is en dat scholen daarbij vooral aandacht en tijd besteden ‘aan het expliciet maken en aanscherpen van hun eigen ontwikkeling en de ambities om hun onderwijs verder te verbeteren’. De scholen ervaren dat volgen hem ‘als een investering in de kwaliteit van hun onderwijs’.

Lees meer…

Deze week meer info over uitbreiding Regelluwe scholen

Schoolbesturen krijgen vanaf deze week informatie over de aanmeldprocedure voor de uitbreiding van het experiment Regelluwe scholen, zo staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In januari kondigde Slob aan dat het experiment Regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs zou worden uitgebreid met een ‘beperkt aantal’ scholen. Uit de brief die Slob nu naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het experiment wordt uitgebreid met maximaal 48 scholen.

Loslaten van regels

Van nieuwe scholen zal worden gevraagd zich aan te sluiten bij een aantal deelexperimenten die nu al lopen binnen het experiment. Dit om meer informatie te krijgen over de effecten van het loslaten van bepaalde regels.

Voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor deelname, is dat het onderwijs op de school van aantoonbaar goede kwaliteit is. Ook scholen die niet het predicaat ‘excellent’ hebben, komen in aanmerking.

Loting

Bij de selectie zal mede worden gekeken naar de spreiding van de scholen over het land. Bij meer dan 48 nieuwe aanmeldingen, zal worden geloot.

Over de informatieverstrekking voor deelname aan het experiment meldt Slob dat die begint in week 15 ‘zodat nieuwe scholen nog voor de zomer uitsluitsel kunnen krijgen’. Week 15 is de week van 9 tot 16 april.

Lees meer…

Meer excellente scholen

Het aantal excellente scholen neemt toe met 49, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De groei van het aantal uitblinkers zit vooral in het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs krijgt er vandaag 31 predicaten ‘Excellent’ bij, het basisonderwijs 16 en het speciaal onderwijs twee. Daarmee komt het totale aantal excellente scholen op 240.

U kunt de nieuwe excellente scholen zien op een online overzichtkaart. Alle excellente scholen staan ook op een kaart vermeld.

Wat is excellent?

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • een innovatief onderwijsaanbod;
 • een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
 • een inspirerende manier van lesgeven;
 • of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

Aanvankelijk werd het traject Excellente Scholen georganiseerd door het ministerie van OCW. Sinds 2016 is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. De predicaten blijven drie jaar geldig.

Aanmelden voor Excellente Scholen tot 1 februari

Tot 1 februari 2018 kunt u uw school aanmelden voor het traject Excellente Scholen.

Het belangrijkste doel van dit traject is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.

Het predicaat ‘Excellente School’ wordt gezien als een vorm van erkenning en waardering van prestaties. Daarnaast zien excellente scholen het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen.

Lees meer…

Masterclass Ferry Haan ‘Excellentiebeleid met resultaat’

In het Nationaal Archief in Den Haag geeft docent en onderwijseconoom Ferry Haan op 10 februari de masterclass ‘Excellentiebeleid met resultaat’. De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd door de Onderwijsraad.

In deze masterclass presenteert Haan een deel van het excellentie-onderzoek waar hij later dit jaar op hoopt te promoveren als onderwijseconoom.

Voor zijn onderzoek evalueerde hij het excellentiebeleid van het openbare Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Deze excellente school daagt begaafde leerlingen al lang uit in een speciaal programma. Dit blijkt een significant positief effect te hebben.

Deel van het onderzoek is het exporteren van het Nijmeegse beleid naar drie scholen in Noord-Holland: het Bonhoeffer College, Jac. P. Thijsse College en Kennemer College van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

Tijdens de masterclass legt Haan uit waaruit het excellentiebeleid bestaat en welke technieken zijn gebruikt om de effecten ervan te schatten.

Ferry Haan is geassocieerd lid van de Onderwijsraad, docent economie en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden voor masterclass

Aanmelden kan tot en met woensdag 8 februari door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl onder vermelding van ‘Masterclass Excellentiebeleid’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw contactgegevens.

De gratis masterclass in het Nationaal Archief (naast station Den Haag Centraal) is op vrijdag 10 februari van 13.15 tot 15.00 uur.

 

Meer scholen met predicaat ‘Excellent’

Het aantal scholen met het predicaat ‘Excellente School’ is toegenomen van 130 tot 184. Hier zitten ook de scholen bij die vorig jaar het predicaat ontvingen.

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • een innovatief onderwijsaanbod;
 • een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
 • een inspirerende manier van lesgeven;
 • of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

Aanvankelijk werd het traject Excellente Scholen georganiseerd door het ministerie van OCW. Sinds vorig jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. De predicaten blijven drie jaar geldig.

Lees meer…

Aanmelden traject Excellente Scholen tot 24 februari

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen zich tot 24 februari aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2017-2019.

Het predicaat Excellente School wordt gezien als een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien kan het worden beschouwd als een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders.

Het belangrijkste doel van het traject Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen.

Aanmelden kan tot vrijdag 24 februari 12.00 uur.

Excellente Scholen 2016-2018: 117 aanmeldingen

Voor het traject Excellente Scholen 2016-2018 hebben zich 117 scholen aangemeld. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Er zijn 52 aanmeldingen uit het primair onderwijs, waarvan 46 uit het basisonderwijs en 6 uit het speciaal basisonderwijs. Uit het voortgezet onderwijs kwamen er 60 aanmeldingen binnen: 27 vmbo’s, 10 havo’s, 12 vwo’s en 1 igvo (internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs). Er zijn 5 aanmeldingen uit het speciaal onderwijs.

De inspectie meldt dat de aanmeldingen meer over het land zijn verspreid dan in voorgaande jaren.

Lees meer…

Predicaat ‘excellent’ naar 130 scholen

Van de 210 scholen die zich ervoor hadden aangemeld, hebben er 130 het predicaat ‘excellent 2015-2017’ gekregen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van bestuursvoorzitter Jet de Ranitz van Hogeschool Inholland, heeft de scholen bezocht. Deze jury beoordeelde of de school een speciale erkenning verdiende. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend.

Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • een innovatief onderwijsaanbod;
 • een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
 • een inspirerende manier van lesgeven;
 • of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van OCW. Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is dat de predicaten niet één, maar drie jaar geldig blijven.

Download de lijst met excellente scholen.

Veel excellente scholen willen van regels afwijken

Scholen met het predicaat ‘excellent’ willen gretig gebruikmaken van de mogelijkheid om van regels en wetgeving af te wijken. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw.

Scholen die twee jaar uitblinken, mogen vanaf dit jaar afwijken van regels en wetgeving. Het blijkt dat vooral basisscholen af willen van bureaucratische rompslomp rond de verplichte schoolplannen en dubbele administratie.

Veel excellente scholen voor voortgezet onderwijs willen het eindexamen in vreemde talen veranderen. Trouw noemt verschillende voorbeelden.

Lees meer…

Meer scholen willen predicaat Excellent

Ruim 200 scholen hebben zich bij de inspectie aangemeld voor het traject Excellente Scholen 2015. Dat zijn er meer dan vorig jaar.

De meeste aanmeldingen komen uit het voortgezet onderwijs: 111. Het gaat om 10 praktijkscholen, 40 vmbo’s, 25 havo’s en 36 vwo’s.

Er meldden zich ook 60 basisscholen aan en 7 scholen voor speciaal basisonderwijs. Verder zijn er onder de aanmeldingen 17 scholen voor speciaal onderwijs en 7 voor voortgezet speciaal onderwijs.

Vorig jaar kreeg de jury Excellente Scholen 187 aanmeldingen binnen. Daarvan kregen er 106 begin dit jaar het predicaat Excellente School 2014.

Lees meer op de website van de inspectie.

Aanmelding voor traject Excellente Scholen 2015

De aanmeldingsperiode voor het traject Excellente Scholen 2015 is gestart.

De aanmelding staat open voor alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, inclusief scholen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Ga naar het aanmeldformulier op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Dekker roept op tot delen excellent vakmanschap

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben maandagmiddag 106 scholen het predicaat ‘excellent’ gekregen. De scholen kregen het kwaliteitspredicaat uit handen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De staatssecretaris wees er in zijn openingstoespraak op dat het in het onderwijs nog lang niet vanzelfsprekend is om excellente scholen in de schijnwerpers te zetten.

‘We doen het pas voor het derde jaar. Terwijl we in de sport, de wetenschap, de cultuur, uitblinkers met plezier op het podium hijsen. Hun succes vieren met een prijs, een huldiging een medaille, of een daverend applaus. Dan zijn we met z’n allen trots op onze helden’, aldus Dekker. Hij riep alle onderscheiden scholen op om andere scholen te vertellen over hun vakmanschap waarmee ze excellent zijn geworden.

Premier Mark Rutte was ook bij de uitreiking aanwezig. Hij zei trots te zijn op alle scholen die zich kandidaat hebben gesteld, ook op de scholen waaraan het predicaat ‘excellent’ uiteindelijk niet is toegekend. Van de 187 scholen die zich ervoor hadden aangemeld, hebben er 106 het predicaat gekregen: 51 in het primair onderwijs en 55 in het voortgezet onderwijs. Zie de Lijst Excellente Scholen 2014.

Openbaar onderwijs
De eerste school die het predicaat in ontvangst mocht nemen, was openbare basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg, die is aangesloten bij de stichting Archipel Scholen op Walcheren.

Ook openbare basisschool Mienskip van de stichting ROOBOL in Noordoost-Friesland mag zich ‘excellent’ noemen. Deze basisschool is eerder al door VOS/ABB uitgeroepen tot Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld (TOP-school). Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft daar aandacht aan besteed:

Lees het artikel ‘Kernwaarden die staan als een huis’ 

In een online magazine vertellen acht excellente scholen over hun onderwijs.

Meer informatie over het predicaat staat op www.excellentescholen.nl.

Friese scholen doen predicaat ‘excellent’ in de ban

De openbare en christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland zitten niet te wachten op het predicaat ‘excellent’ van het ministerie van OCW.

Alle 24 scholen van de koepels Pompeblêd (openbaar) en Fricolore (christelijk) hebben gezamenlijk besloten dat ze niet meedoen aan de wedstrijd, meldt het Friesch Dagblad.

De reden hiervoor is dat ze vinden dat alle scholen per definitie hun uiterste best moeten doen om excellent onderwijs te geven en dat ze elkaar hierop niet moeten beconcurreren. Daar komt bij dat ze de term ‘excellent’ subjectief vinden.

Het wordt dit schooljaar voor de derde keer dat het ministerie van OCW bekendmaakt welke scholen ‘excellent’ zijn. Het ministerie doet dit op basis van een advies van een commissie. Deelname is geheel vrijwillig. Scholen kunnen zichzelf aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat.

Lees meer…