Leerlingen gematst als ze fietsend appen

Leerlingen tot 16 jaar die er op de fiets op worden betrapt dat ze hun smartphone gebruiken, krijgen een boete die maar de helft is van de sanctie die daar normaal voor geldt. Kinderen tot 12 jaar betalen niets.

Woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland vindt dat ‘een beetje jammer’, zegt hij in Trouw. ‘De straffen zouden voor iedereen gelijk moeten zijn, dan maar een aantal weken geen zakgeld. Het gaat tenslotte om verkeersopvoeding.’

Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond denkt dat het verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets bijna niet te handhaven is. De Fietsersbond wil daarom veel verder gaan. ‘Wij willen dat de telecomsector het onmogelijk maakt om te appen in het verkeer. Een smartphone kan heel goed herkennen aan jouw patroon van bewegen wat je aan het doen bent; of je op de fiets zit of in de trein of de auto. Zit je in de auto of op de fiets, dan zou de smartphone vanzelf uit moeten gaan’, aldus Kluit in Trouw.

De politie denkt in tegenstelling tot de Fietsersbond dat de pakkans groot is. ‘De lijn is: meteen bekeuren’, zegt Egbert-Jan van Hasselt van de verkeerspolitie in het AD.

Vanaf 1 juli is appen of bellen op de fiets strafbaar. De boete bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten. Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar krijgen 50 procent korting. Kinderen tot 12 jaar betalen niets.

Veel problemen met verkeersveiligheid rond scholen

Bijna negen op de tien scholen ervaren in de directe omgeving problemen met de verkeersveiligheid, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek in samenwerking met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vooral rond basisscholen zijn er problemen. De commerciële nieuwszender noemt foutparkeren, drukte op toegangswegen, te hard rijden en onoverzichtelijke verkeerssituaties. ‘De chaos is soms zo groot, dat ouders met elkaar op de vuist gaan.’

Volgens RTL Nieuws gebeurde er in de afgelopen drie jaar ruim 10.000 verkeersongelukken. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen laat in reactie op het bericht weten dat dit ‘echt te veel’ is en dat dit aantal dus omlaag moet.

Ze roept ouders op aan ouders om hun kinderen niet meer met de auto naar school te brengen. Zo kan volgens haar de verkeersveiligheid rond scholen worden verbeterd.

Lees meer…

Is het echt zo dat steeds minder kinderen fietsen?

De stelling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat steeds minder kinderen leren fietsen, is niet waar, meldt NRC Checkt.

VVN stelt in een persbericht dat kinderen steeds minder vaak leren fietsen waardoor op sommige scholen de deelname aan het praktische verkeersexamen in gevaar komt.

‘Kinderen groeien steeds vaker op zonder fiets en zonder fietscultuur. Naar school gaan ze lopend of worden ze regelmatig met de auto gebracht. Hiermee doen ze geen fietservaring op wat grote gevolgen kan hebben als ze naar het voortgezet onderwijs gaan en ineens wel een grotere afstand afleggen op de fiets’, aldus VVN.

Geen harde cijfers

NRC Checkt wijst erop dat VVN geen harde cijfers heeft. Volgens de krant erkent woordvoerder José de Jong dat VVN zich baseert op eigen ervaringen en signalen van  bezorgde leerkrachten en ouders.

De krant wijst erop dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wel over harde cijfers beschikt. Daaruit blijkt dat kinderen tot 12 jaar ongeveer 650 kilometer per jaar fietsen en dat er geen neerwaartse trend is aan te wijzen.

Daarom beoordeelt NRC Check de uitspraak van VVN als onwaar.

Game over gevaar smartphonegebruik op fiets

Veilig Verkeer Nederland heeft op het openbare Rembrandt College in Veenendaal een game gelanceerd om jongeren bewust te maken van het gevaar van het gebruik van hun smartphone tijdens het fietsen.

De game WheeliePop is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar kan ook worden toegepast in verkeerslessen in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Voor basisschoolleraren is een lesbrief beschikbaar.

De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore.

Lees meer…

Smartphone gebruiken op de fiets wordt verboden

Als het aan verkeersminister Melanie Schultz van Haegen ligt, wordt het gebruik van de smartphone op de fiets verboden. Dat meldt ze in een brief aan de Tweede Kamer. Veel leerlingen vinden het gebruik van de smartphone op de fiets om bijvoorbeeld te appen doodnormaal.

In de Monitor Verkeersveiligheid 2016 staat dat er relatief veel doden vallen onder fietsen. In 2015 waren dat er 185. Het aantal dodelijke verkeersongevallen met fietsers is in de loop van de jaren nauwelijks afgenomen, terwijl het aantal automobilisten dat omkomt wel een dalende trend liet zien.

De minister vindt de huidige maatregelen om het aantal dodelijke ongevallen met fietsers te verminderen onvoldoende. Zo wordt er in het onderwijs aandacht besteed aan de gevaren van smartphonegebruik, maar dat heeft maar weinig effect.

Beloon kinderen die fietsen met… een sticker!

Ouders brengen kinderen te lang en te vaak met de auto naar school. Daardoor krijgen kinderen niet voldoende inzicht in het verkeer als zij na groep 8 zelf naar hun school voor voortgezet onderwijs moeten fietsen. Dit stelt Friso Metz van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) in dagblad Metro.

Ongeveer een op de drie basisschoolkinderen wordt met de auto gebracht, terwijl 90 procent van hen op loop- of fietsafstand van school woont. Als oorzaak geeft Metz aan dat veel ouders de route naar school te gevaarlijk vinden.

Echter, als zij hun kinderen met de auto brengen, leren kinderen niet omgaan met het verkeer en wordt het probleem op die manier alleen maar vooruitgeschoven. Het is dus volgens Metz belangrijk dat kinderen van jongs af aan wennen aan fietsen op de openbare weg.

Om kinderen en ouders verder te motiveren stelt Metz een beloningssysteem voor. Scholen geven dan bijvoorbeeld ieder kind dat lopend of met de fiets komt een sticker.

Hetzelfde probleem van de zogenoemde achterbankgeneratie die niet meer leert fietsen op de openbare weg wordt ook gesignaleerd door Veilig Verkeer Nederland. In juni stond hierover een bericht op deze website.

Bange ouders brengen en halen kind met de auto

Bijna één op de drie basisschoolkinderen wordt met de auto naar school gebracht, terwijl bijna alle leerlingen op fietsafstand van hun school wonen. Dat meldt het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Het KpVV heeft becijferd dat 89,7 procent van de basisschoolleerlingen op loopafstand (1 km) en 97 procent op fietsafstand (2 km) van de school woont. Toch komt maar tweederde te voet of per fiets. Slechts 17 procent van de basisschoolkinderen gaat zelfstandig naar school.

Volgens het KpVV brengen veel ouders hun kinderen met de auto naar school, omdat ze het verkeer te onveilig vinden. Als kinderen met de auto worden gebracht en opgehaald, doen zij te weinig ervaring op om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Dit kan vooral na de basisschool tot problemen leiden, omdat veel kinderen dan alsnog met de fiets naar school moeten.

Het KpVV meldt dat kinderen over het algemeen een veel realistischere kijk op de weg van huis naar school hebben dan hun ouders. De visie van de ouders zou zich vaak beperken tot de parkeersituatie bij de school.

Achterbankgeneratie kan niet meer veilig fietsen

Steeds meer kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen niet goed fietsen. Ook worden vooral in grote steden steeds minder fietsexamens afgenomen. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland in het Algemeen Dagblad.

VVN signaleert dat kinderen niet goed kunnen fietsen of dat nooit doen, omdat ze geen fiets hebben. De oorzaak van het probleem ligt volgens Veilig Verkeer Nederland bij de ouders. Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de auto naar school en clubs.

Het feit dat steeds minder kinderen goed kunnen fietsen, leidt ertoe dat er meer ongelukken gebeuren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal dodelijke fietsongelukken met kinderen jonger dan 15 jaar is toegenomen. In 2010 waren dat er nog negen, vorig jaar ging het om dertien slachtoffers.

Verkeerslessen in nieuwe schooljaar
Veilig Verkeer Nederland biedt basisscholen een lesprogramma over verkeersveiligheid aan. U kunt uw school nu aanmelden voor lessen in het nieuwe schooljaar.