‘Vakbond teert fors in op reserves’

De FNV, waarbij de Algemene Onderwijsbond (AOb) is aangesloten, kampt met een stevig financieel probleem. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD).

Het FD zegt zich te baseren op interne stukken die de krant in handen heeft. Daaruit zou blijken dat dalende ledenaantallen en een grillig uitgavenpatroon een diep gat hebben geslagen in de begroting voor 2016.

De financiële huishouding is volgens het FD verre van gezond, zo zou blijken uit de conceptversie van de gezamenlijke FNV-begroting. De contributie-inkomsten dalen en de kosten rijzen de pan uit, schrijft de krant. Eind dit jaar verwacht de vakbond 54 miljoen euro te hebben ingeteerd op de reserves ten opzichte van de stand op 1 januari 2015.

De FNV zegt in een reactie dat de bond er financieel goed voor staat. ‘We houden rekening met een dalend ledental en begroten voorzichtig’, aldus een woordvoerder in het FD. De AOb laat via Twitter weten een ‘eigen financiële huishouding’ te hebben, en die is volgens de onderwijsbond ‘prima’.

Na verlies hoger beroep wil FNV wel weer praten

Het gerechtshof in Den Haag heeft het hoger beroep van de FNV tegen het loonruimteakkoord afgewezen. De vakcentrale, waarvan de Algemene Onderwijsbond (AOb) deel uitmaakt, wil nu in het licht van de pensioenproblematiek wel weer praten over de manier waarop het akkoord zou kunnen worden uitgevoerd.

De FNV had na het eerdere verlies van het kort geding over het loonakkoord hoger beroep aangetekend. De vakcentrale bleef van mening dat dat akkoord onrechtmatig tot stand was gekomen, omdat er geen reëel overleg aan ten grondslag zou hebben gelegen. Uit het oordeel blijkt duidelijk dat het gerechtshof dat onzin vindt. Het loonakkoord is wel degelijk op basis van reëel overleg tot stand gekomen, aldus het hof.

Onderdeel van het loonakkoord was een lagere pensioenpremie, die een loonsverhoging mogelijk zou moeten maken. Nu alles erop wijst dat een verlaging van die premie niet mogelijk is, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken alle partijen uitgenodigd voor nieuw overleg. De FNV vindt dat verstandig: ‘De ontwikkelingen binnen de pensioenwereld en de onrust binnen de sector geven daar alle aanleiding toe’, aldus vicevoorzitter Ruud Kuin van de vakcentrale.

FNV verliest kort geding loonruimteakkoord

De FNV heeft het kort geding over het loonruimteakkoord verloren. Dat akkoord is volgens de Haagse voorzieningenrechter geldig voor onder anderen de mensen die in het onderwijs werken.

In juli bereikten de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de vakcentrales voor overheidspersoneel met uitzondering van de FNV (waarbij de Algemene Onderwijsbond (AOb) is aangesloten) een onderhandelingsakkoord over loonruimte voor de publieke sector.

Daarbij zijn zowel loon- als pensioenafspraken gemaakt, die – voor wat betreft de pensioenafspraken – zijn bekrachtigd in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Op basis van deze bekrachtigde afspraken wordt binnenkort de ABP-pensioenregeling aangepast en vinden cao-onderhandelingen plaats, onder andere in het onderwijs.

De FNV spande het kort geding aan, omdat de vakcentrale zich buiten spel gezet voelde bij de totstandkoming van het loonruimteakkoord. De bond stelde dat over de pensioenafspraken geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden. Hierdoor is volgens de FNV niet voldaan aan het grondrecht op collectief onderhandelen.

De rechter is het hier niet mee eens. Over de in het onderhandelingsakkoord neergelegde pensioenafspraken heeft volgens de kortgedingrechter tussen alle werkgevers- en werknemerscentrales wel degelijk open en reëel overleg plaatsgevonden. De rechter wijst erop dat de FNV er zelf voor koos het overleg te verlaten.

Anders dan FNV stelt kan niet gezegd worden dat gehandeld is in strijd met het recht op collectieve onderhandelingen, vindt de kortgedingrechter.

De FNV gaat in hoger beroep.

FNV op ramkoers: ‘grens aan cao-tafels is bereikt’

‘Werkgevers komen alleen maar met verslechteringsvoorstellen naar de cao-tafel, terwijl mensen al jaren hebben ingeleverd. Als zij op die manier de totale aanval zoeken, als werkgevers op die manier radicaliseren, komen onze leden in verzet en gaan actievoeren.’ Dat zegt voorzitter Ton Heerts van de vakbond FNV, waarbij de Algemene Onderwijsbond (AOb) is aangesloten.

Aanleiding voor zijn uitspraken zijn onder andere de moeizame cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs. Volgens Heerts is voor de FNV-leden ‘de grens bereikt’. Hij verwijt de werkgevers in diverse sectoren dat ze weliswaar de mond vol hebben van modern werkgeverschap, maar dat zij in werkelijkheid hun werknemers zien als ‘gebruiksartikel’.

Lees meer…

Ton Heerts was vrijdag te gast in de actualiteitenrubriek Nieuwsuur, dat over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid op het onderwijs ging.