Dialoog over doelen onderwijs urgent en noodzakelijk – PO/VO

Om samen vanuit een pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken is een dialoog nodig, waarin de bedoeling en doelen van het onderwijs worden vastgesteld. Dat benadrukken VOS/ABB en de collega-profielorganisaties in een brief aan de formerende partijen....

Op lijstje informateurs staat nu ook onderwijs – PO/VO

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB spreken met de informateurs ook over onderwijs. Dat onderwerp stond aanvankelijk niet op het lijstje van te bespreken onderwerpen, maar is er nu aan toegevoegd. Het oorspronkelijke lijstje is opgesteld door oud-informateur...

‘Beschouw onderwijs als waardevolle investering’ – PO/VO

De Onderwijsraad adviseert om de uitgaven aan onderwijs niet te beschouwen als kostenpost waarop kan worden bezuinigd, maar als waardevolle investering in het verdienvermogen van individu en de samenleving. De raad wijst er in dit advies op dat elk extra jaar...

Op meeste scholen formatie rond – PO

Aan het begin van dit schooljaar had 64% van de schooldirecteuren de formatie op hun basisschool helemaal rond. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van de formatiepeiling die de vakbond van...