Meer subsidie voor Fries – PO/VO

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het plafond van de subsidieregeling Frysk foar no en letter (Fries voor nu en later) verhoogd. Zo kan iedere school die hiervoor een aanvraag heeft ingediend subsidie krijgen voor verbetering van de positie van de Friese taal in...

Academische pabo Noord-Nederland bestaat 10 jaar – PO

Het is 10 jaar geleden dat in Noord-Nederland de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) begon. Inmiddels hebben daar ruim 230 universitair geschoolde leerkrachten basisonderwijs hun diploma’s in ontvangst genomen. De AOLB is een samenwerkingsverband...

Nog steeds slecht gesteld met schoolvak Fries

Het is nog steeds slecht gesteld met het schoolvak Fries, blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.’Veel scholen in Friesland hebben nog steeds moeite om het vak Fries goed aan te bieden’, aldus de inspectie. Ze hebben weliswaar beter...