Nieuwe voorbeeldfuncties OOP – VO

De sociale partners hebben nieuwe voorbeeldfuncties gepubliceerd voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen kunnen de voorbeeldfuncties gebruiken als zij de functies voor het OOP willen actualiseren. De VO-raad en de...

Functiebeschrijving brugfunctionaris – PO/VO

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een voorbeeld-functiebeschrijving voor brugfunctionarissen downloaden. Dit document is opgesteld door HRM-adviseur Ivo Israel. De brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school....

Wie gaat nieuwe inschaling betalen?

De nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis- en speciaal onderwijs lijken forse financiële en organisatorische veranderingen met zich mee te brengen. Wie gaat dit betalen en wie is hiermee geholpen?De PO-Raad en de vakbonden hebben met elkaar afgesproken...