Van fusiecompensatie naar samenvoegingscompensatie – PO

Als gevolg van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po wijzigt vanaf 1 januari 2023 de bekostiging van het primair onderwijs flink. De vereenvoudiging heeft betrekking op onder meer de fusiecompensatie, die in de nieuwe situatie samenvoegingscompensatie gaat...

Lichte variant van fusietoets blijft van kracht – PO/VO

De fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan, nu de Eerste Kamer de afschaffing ervan onlangs heeft tegengehouden, maar het blijft de lichte toetsing zoals die sinds april 2018 van kracht is. De lichte toetsing werd beschouwd als een voorstadium...