Chronisch zieke kinderen willen meer hulp op school

Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland is chronisch ziek of heeft een handicap. Dat meldt het Verwey-Jonker Instituut, dat een telling heeft uitgevoerd op basis van verzekeringsgegevens.

Volgens die telling zijn er in Nederland 1,3 miljoen mensen van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma en eczeem. Ook psychische aandoeningen, zoals depressie of ADHD, zijn meegeteld.

Volgens het Verwey-Jonker Instituut maakt het onderzoek duidelijk dat kinderen en jongeren met een chronische aandoening zich niet altijd voldoende ondersteund voelen. Dat betreft onder andere ondersteuning door de school.

Lees meer…

Samen naar School-klassen vallen goed

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is blij met de belangstelling van staatssecretaris Dekker voor haar project Samen naar School klassen. Hij is positief over deze klassen voor gehandicapte kinderen in reguliere scholen, omdat ze bijdragen aan inclusief onderwijs waarin kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen.

De NSGK Samen naar School-klassen worden nu nog bekostigd uit zorggeld, aangevuld met geld van goede-doelenorganisaties zoals NSGK. Tijdens het debat over passend onderwijs deze week gaf de staatssecretaris aan te willen bekijken hoe ze een plek kunnen krijgen in het reguliere onderwijssysteem. Hij gaat daarover in gesprek met de NSGK.

Er bestaan inmiddels 13 Samen naar School-klassen en er zijn er nog ongeveer 10 in oprichting. Ze worden meestal opgericht door ouders, leraren of mensen uit de zorg met hulp van de NSGK, met het doel gehandicapte kinderen meer te laten omgaan met gezonde kinderen. De klassen worden daarom ingericht in gewone basisscholen. Daar krijgen kinderen met een ernstige beperking in een eigen lokaal onderwijs op maat, maar ze doen ook zoveel mogelijk mee met de andere leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de muziekles, het kringgesprek of het speelkwartier. De NSGK ondersteunt de initiatieven omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan. ‘Dan zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven’.

Meer informatie over de Samen naar School-klassen.

Vakbond wil bij gelijke geschiktheid een man

CNV Onderwijs wil een aanpassing van de wet, zodat het in selectieprocedures mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen.

Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit niet.

CNV Onderwijs wil vooral meer mannen in het basisonderwijs krijgen. Daar is het aandeel mannen in tien jaar afgenomen van 22 naar 15 procent.

Lees meer…