De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is blij met de belangstelling van staatssecretaris Dekker voor haar project Samen naar School klassen. Hij is positief over deze klassen voor gehandicapte kinderen in reguliere scholen, omdat ze bijdragen aan inclusief onderwijs waarin kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen.

De NSGK Samen naar School-klassen worden nu nog bekostigd uit zorggeld, aangevuld met geld van goede-doelenorganisaties zoals NSGK. Tijdens het debat over passend onderwijs deze week gaf de staatssecretaris aan te willen bekijken hoe ze een plek kunnen krijgen in het reguliere onderwijssysteem. Hij gaat daarover in gesprek met de NSGK.

Er bestaan inmiddels 13 Samen naar School-klassen en er zijn er nog ongeveer 10 in oprichting. Ze worden meestal opgericht door ouders, leraren of mensen uit de zorg met hulp van de NSGK, met het doel gehandicapte kinderen meer te laten omgaan met gezonde kinderen. De klassen worden daarom ingericht in gewone basisscholen. Daar krijgen kinderen met een ernstige beperking in een eigen lokaal onderwijs op maat, maar ze doen ook zoveel mogelijk mee met de andere leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de muziekles, het kringgesprek of het speelkwartier. De NSGK ondersteunt de initiatieven omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan. ‘Dan zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven’.

Meer informatie over de Samen naar School-klassen.

Deel dit bericht: