Zorgplicht voor veiligheid en gezondheid – PO/VO

Op grond van de Arbowet hebben de werkgevers – in casu de schoolbesturen – een zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Dat benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op Kamervragen over onder andere de geluidsnormen in...

KVLO: ‘Gymleraren lopen risico op gehoorschade’ – PO/VO

Het geluid in gymzalen is vaak te hard en daardoor kunnen gymleraren gehoorschade oplopen. Dat meldt de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. Uit onderzoek van Fontys Hogescholen blijkt dat in...