Lesbrief feesten en vieringen – PO/VO

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben een lesbrief ontwikkeld om feesten en vieringen in de klas te bespreken. Op het symposium Verhalen delen in het openbaar onderwijs op 18 maart (in de Week van Openbare Scholen) in Amersfoort volgt de presentatie...

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – PO/VO

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing was dit keer vooral de inslag van een spreekwoordelijke bom. De politieke situatie waarin we nu zitten, maakt eens en temeer duidelijk hoe belangrijk het is dat wij de kernwaarden van het openbaar onderwijs voor het voetlicht...

Week van Respect: 6 t/m 12 november – PO/VO

Het thema van de Week van Respect is dit keer ‘Diversiteit in persoonlijkheid’. De jaarlijkse themaweek waaraan scholen kunnen meedoen is van 6 tot en met 12 november. De Respect Foundation die de week organiseert, stelt online lesmaterialen beschikbaar en...

Kernwaarden openbaar onderwijs in VO Gids – PO/VO

Op een paginagrote advertentie in de VO Gids staan de kernwaarden van het openbaar onderwijs prominent vermeld. Met deze advertentie in de landelijke keuzegids voor groep 8-leerlingen wijzen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) erop dat in openbare...

Tweede Kamerverkiezingen: position paper VOS/ABB – PO/VO

In de VOS/ABB-position paper die we in het kader van de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben opgesteld, benadrukken wij de noodzaak van het bevorderen van inclusiever onderwijs, het tegengaan van segregatie en het omarmen van de kernwaarden vrijheid, ontmoeting en...