Wijzigingen in Wet medezeggenschap op scholen – PO/VO

De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs geeft de minister niet alleen meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden, maar wijzigt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms wordt het nieuwe artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als...