Het is geen goed idee om de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) wettelijk instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting. Dat staat in de gemeenschappelijke bijdrage van VOS/ABB en collega-organisaties aan de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ter versterking van de medezeggenschap.

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel staat dat het zou moeten zorgen voor een cultuur ‘waarin een goed gesprek gevoerd wordt over de onderwijskwaliteit en de manier waarop financiële en inhoudelijke keuzes daaraan kunnen bijdragen’. Het idee om de (G)MR instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting, draagt daar volgens VOS/ABB en de andere inzenders niet aan bij en kan daar zelfs een negatief effect op hebben. Bovendien laat een cultuur zich sowieso niet bij wet regelen. Een werkelijk goed gesprek is niet afhankelijk van de aard van het recht dat de (G)MR heeft.

Openbaar onderwijs

De gezamenlijke bijdrage gaat ook specifiek in op de grondwettelijke relatie tussen het openbaar onderwijs en de gemeenteraad. Die relatie kan worden ondermijnd als de (G)MR instemmingsrecht zou krijgen op hoofdlijnen van de begroting. Bovendien zou dat het begrotingsproces zodanig kunnen vertragen, dat het niet voor 1 januari kan worden afgerond. Een ander punt is dat de gemeenteraad zich als extern toezichthouder verhoudt tot het bestuur en intern toezicht, maar niet tot de (G)MR.  Het wetsvoorstel ondergraaft daarmee het kader van het extern toezicht op het openbaar onderwijs.

VOS/ABB heeft de bijdrage aan de internetconsultatie opgesteld met de algemene profielorganisatie voor bijzonder onderwijs VBS en de christelijke collega-organisaties Verus, VGS en LvGS.

Lees meer…

Deel dit bericht: