Raad van State kritisch over wetsvoorstel huisvesting – PO/VO

De Raad van State (RvS) heeft een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel Planmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat investeringen in onderwijshuisvesting door gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar moet afstemmen. Een belangrijk punt van zorg is de...

Nieuwe schoolpleinen aan de krappe kant – PO

Gemeenten houden zich niet aan de norm van 5 vierkante meter speelruimte per leerling voor nieuwe schoolpleinen. Dat meldt het journalistieke platform Pointer. In het huidige Kwaliteitskader huisvesting onderwijs staat dat op een schoolplein per leerling in principe 5...

‘Wensen leerlingenvervoer niet realistisch’ – PO/VO

‘Wat veel mensen willen is praktisch onuitvoerbaar, en er is ook geen wettelijke basis voor.’ Dat zegt Carolien Aalders, expert op het gebied van leerlingenvervoer, tegen Binnenlands Bestuur. Aalders pleit al jarenlang voor minder gebruik van het taxibusje...

Rectificatie stichtings- en opheffingsnormen – PO

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft een rectificatie van stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd. De rectificatie was nodig, omdat VOS/ABB in oktober had gezien dat een deel van de stichtings- en opheffingsnormen onjuist was. Vanaf 1 augustus 2023 gelden voor...