Meer genderdiversiteit op school – VO

Ruim 3% van de jongeren tot 25 jaar geeft aan zich trans of genderdivers te voelen. Dat is iets meer dan in 2017, melden expertisecentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Het gaat om jongeren die zeggen dat hun genderidentiteit niet (volledig en uitsluitend) overeenkomt...

‘Duizenden scholen doen mee aan Paarse Vrijdag’ – PO/VO

Dit jaar hebben ongeveer 1.850 basisscholen en 1.000 middelbare scholen en mbo-instellingen aan Paarse Vrijdag meegedaan. Dat meldt COC Nederland. Paarse Vrijdag – de jaarlijkse actiedag voor seksuele en genderdiversiteit in het onderwijs – is altijd op de...

Onevenredige man-vrouwverdeling aan de top – PO/VO

Een kleine minderheid van de organisaties in het primair en voortgezet onderwijs kent een evenredige verdeling van mannen en vrouwen onder bestuurders, directeuren en toezichthouders. Dit blijkt uit de Monitor Genderdiversiteit. Volgens het European Institute for...