Meer eindexamenleerlingen geslaagd – VO

Dit jaar is 94,8% van de eindexamenleerlingen geslaagd. Dat is minder dan de 98,7% geslaagden in 2020, toen er vanwege corona geen centrale eindexamens waren, maar meer dan in de jaren daarvoor.Uit de Examenmonitor 2021 blijkt dat er in 2021 net als in voorgaande...

Fors meer geslaagden in coronajaar zonder eindexamens – VO

Het aandeel geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs was afgelopen schooljaar een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Vooral in havo en vwo behaalden meer leerlingen hun diploma. Onderwijsminister Arie Slob besloot in april de eindexamens in het voortgezet...