Minder ongewenst gedrag dan in zorg en openbaar bestuur

Mensen in het onderwijs ervaren relatief weinig ongewenst gedrag op het werk, vergeleken met de sectoren zorg en welzijn en openbaar bestuur en veiligheid en juridisch. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk. Ruim de helft maakt dat mee. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Wat dat laatste betreft – pesten – ziet het CBS dat vrij veel leraren in het voortgezet onderwijs (17 procent) daar last van hebben. Pesten op het werk komt echter vaker voor de bij de politie en brandweer (25 procent) en in de beveiligingssector (20 procent).

Lees meer…

Hoe herkent u signalen die kunnen duiden op geweld?

Op de website huiselijkgeweld.nl staan 25 factsheets met informatie over diverse vormen van geweld.

De factsheets zijn bedoeld om onder anderen mensen die in het onderwijs werken beter toe te rusten in het herkennen van signalen. Het gaat bijvoorbeeld om signalen die kunnen duiden op loverboyproblematiek en jeugdprostitutie, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer…

School sneller informeren over huiselijk geweld

Scholen moeten sneller zijn geïnformeerd als bij leerlingen thuis sprake is van geweld om steun te kunnen bieden aan het kind. Dat is onderdeel van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Het actieprogramma bevat maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

Het is de bedoeling dat situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komen. ‘Het is belangrijk dat slachtoffers zich durven uit te spreken, dat de omgeving van het slachtoffer signalen herkent en dat men vervolgens weet wat te doen’, zo meldt de rijksoverheid.

Onderdeel van het actieprogramma is dat scholen sneller worden geïnformeerd na geweldsincidenten thuis, zodat zij steun kunnen bieden aan het kind op school.

Het actieprogramma is woensdag gepresenteerd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn collega Sander Dekker van Rechtsbescherming en, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht.

Download het actieprogramma

Demonstratie tegen wapengeweld op scholen VS

Op het Museumplein in Amsterdam hebben zaterdag tientallen kinderen, jongeren en ouders geprotesteerd tegen wapengeweld op scholen in de Verenigde Staten.

De betoging was bij het Amerikaanse consulaat en maakte deel uit van de March for Our Lives, een initiatief van Amerikaanse scholieren die vorige maand de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland in de staat Florida overleefden.

Er waren demonstraties in steden over de hele wereld, maar vooral in de VS. Bij de demonstratie in de hoofdstad Washington hield de 9-jarige kleindochter Yolanda Renee van de in 1968 doodgeschoten dominee Martin Luther King een toespraak.

Meer geweld op scholen, maar minder discriminatie

Het aantal meldingen van fysiek geweld in het onderwijs is in het schooljaar 2015-2016 fors toegenomen. Het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof daarentegen daalde aanzienlijk, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Het totale aantal meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie nam enigszins af ten opzichte van het schooljaar 2014-2015 (van 2000 tot 1962), maar het aantal meldingen van fysiek geweld nam met 30 procent toe (van 426 tot 569).  In één op de drie gevallen ging het over mishandeling, bijvoorbeeld tijdens een vechtpartij.

De inspectie meldt verder dat het aantal meldingen van seksueel misbruik licht is gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren.

Verder valt op, zo meldt de inspectie, dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40 procent is afgenomen.

Lees meer…

Agressie tegen werknemers blijkt hardnekkig

In 2014 had ruim één op de drie werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld.

De bijbehorende kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar, schrijven minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Ard van der Steur van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer.

‘Helaas worden er nog steeds te veel werknemers slachtoffer van agressie en geweld’, aldus Plasterk. ‘Dat heeft een grote impact op het leven van mensen die werken voor de publieke zaak en levert een aanzienlijke kostenpost op voor de maatschappij.’

Percentage slachtoffers blijft gelijk
Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Slachtoffers van agressie en geweld kampen vaker met gezondheidsproblemen, verzuimen vaker en langduriger en zijn minder tevreden met het werk en de arbeidsomstandigheden.

Schooltrajecten
In 2013 en 2014 heeft Halt in opdracht van onder andere het ministerie van OCW de schooltrajecten Veilige Publieke Taak uitgevoerd. Er zijn 75 schooltrajecten uitgevoerd op en met 65 scholen. Onderzoek naar het effect van deze schooltrajecten laat het volgende zien:

  • Een ruime meerderheid van de leerlingen zegt in de trajecten veel te hebben geleerd over wat een publieke taak is en dat werknemers met een publieke taak hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt in de lessen te hebben geleerd wat ze kunnen doen om anderen te kalmeren.
  • Bijna driekwart van de leerlingen zegt te hebben geleerd over wat ze kunnen doen om zelf rustig te worden.
  • Zo’n 84% zegt veel te hebben geleerd over wat ze kunnen doen als iemand slachtoffer is van geweld.
  • Over het geheel bezien zegt 43% van de leerlingen dat ze anders zijn gaan denken over agressie en geweld.
  • Schoolpersoneel geeft aan zich bewuster te zijn over het feit dat ze gewend zijn geraakt aan bepaalde vormen van agressie van leerlingen.

Lees meer…

Slecht cijfer of absentiemelding kan al geweld uitlokken

Bijna tienduizend leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zijn vorig schooljaar het slachtoffer geworden van fysiek geweld. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van een enquête van DUO Onderwijsonderzoek.

Een kleine 5 procent van alle leerkrachten op basis- en middelbare scholen zegt met fysiek geweld van ouders en/of leerlingen te zijn geconfronteerd. Dat bestond vooral uit klappen, trappen en duwen.

Naast fysiek geweld krijgen de leraren ook verbaal geweld over zich heen. 18 procent was het mikpunt van scheldpartijen, bedreigingen of pesterijen, meldt het AD.

Slechte cijfers, een in de ogen van de ouders/leerling te laag schooladvies of een absentiemelding bij de leerplichtambtenaar blijken al geweld te kunnen uitlokken.

Lees meer…

Gezin niet meer welkom na mishandeling kleuterjuf

De openbare Annie M.G. Schmidtschool in Den Haag heeft de ouders van een kleuter de toegang tot de school ontzegd na de mishandeling van een juf. De leerling is geschorst, meldt Omroep West.

‘Onze insteek is dat dit gezin niet meer terug kan komen op school. Daarvoor is er te veel gebeurd’, zegt directeur Rubi Hendriks. De regionale zender voor Den Haag en omstreken meldt dat de ouders na het incident door de politie zijn aangehouden en verhoord.

De aanleiding van de mishandeling is niet bekend. ‘Wij tasten hierover in het duister. Ik kan er ook helemaal niets over zeggen’, aldus directeur Hendriks.

Boze vader valt juf aan tijdens tienminutengesprek

Een boze vader heeft een juf van groep 3 van de Algemene Hindoebasisschool in Den Haag mishandeld. De politie meldt dat zij daarbij een gekneusde kaak opliep.

De 38-jarige man sloeg de vrouw meerdere keren en probeerde haar bij de keel te grijpen. Dat gebeurde op donderdag 19 maart tijdens de tienminutengesprekken op school. De man kwam te laat en werd woedend toen hem werd gezegd dat hij een nieuwe afspraak kon maken.

De gewonde juf heeft aangifte gedaan bij de politie. De vader moet zich op 15 juni verantwoorden tegenover de politierechter. De gewonde juf wordt juridisch bijgestaan door een advocaat van de Algemene Onderwijsbond.

Zwolle
Het is het tweede geweldsincident in korte tijd op een basisschool. Eerder deze maand vloog een boze moeder een juf van openbare basisschool De Toonladder in Zwolle aan.

Agressieve moeder klaagt Zwolse juf aan

De 33-jarige moeder die dinsdag werd aangehouden voor de mishandeling van een leerkracht van openbare basisschool De Toonladder in Zwolle, klaagt de bewuste leerkracht aan voor mishandeling van haar kind. Dat meldt De Stentor.

De moeder had volgens de politie een discussie met de juf over een incident met haar dochter. De leerkracht zou het kind te hard hebben aangepakt. De woordenwisseling liep uit de hand en de moeder greep de leerkracht bij haar keel. De juf is even buiten bewustzijn geweest en liep verwondingen op aan haar hals.

Veel ouders van kinderen op De Toonladder reageren verontwaardigd op de actie van de moeder, meldde De Stentor eerder. Een vader noemt de actie van de moeder belachelijk. ‘Van de juf blijf je af. Een kind zit acht uur per dag op school, dan kan er soms best iets gebeuren waar je het als ouder niet mee eens bent. Maar dan ga je erover praten, en niet zoiets als dit doen’, zo citeert De Stentor hem. Voor de ouders was er donderdagmorgen een bijeenkomst op de school.

Het incident wordt hoog opgenomen, meldt de politie, omdat een lerares op een basisschool een publieke functie heeft. Daarom wordt een speciale aanpak gevolgd. De aangifte is opgenomen en de verdachte wordt met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht. De politie benadrukt dat tegen daders van geweld tegen medewerkers met een publieke taak doorgaans een driemaal zo hoge straf wordt geëist.

Donderdag stond in De Stentor dat de moeder het er niet bij laat zitten: zij klaagt de door haar mishandelde juf aan, omdat die haar dochter zo hardhandig zou hebben beetgepakt dat het kind daardoor een gekneusde arm zou hebben opgelopen.

Bussemaker wil dat jongeren ingrijpen bij geweld

Minister Jet Bussemaker van OCW roept jongeren op in te grijpen als zij getuige zijn van geweld. Directe aanleiding voor haar oproep is een geweldsincident waarvan een leerlinge van de openbare scholengemeenschap Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Rotterdam slachtoffer is geworden.

Volgens de minister is het vooral belangrijk dat jongeren aangifte doen als zij zijn mishandeld. ‘Daar begint het mee. We moet er met elkaar voor zorgen dat dit niet normaal wordt’, zo citeert de NOS haar. Ze vindt ook dat jongeren voor elkaar moeten opkomen. ‘Ga er de volgende keer tussen staan in plaats van filmpjes te maken, die je op GeenStijl plaatst. Kijk niet weg, maar treed op.’

Volgens de minister kunnen de scholen de aanpak van geweld tussen jongeren niet alleen aanpakken. ‘We moeten dit met elkaar doen. Scholen, ouders en jongeren onderling’, aldus Bussemaker.

De oproep van de minister volgt op verschillende filmpjes van geweld op internet. Op een van de filmpjes is te zien hoe een 15-jarig leerlinge van de openbare scholengemeenschap Thorbecke VO in Rotterdam hard wordt geschopt. De dader, een 15-jarige jongen, is opgepakt.

Hoewel de filmpjes op internet (gemakkelijk) zijn te vinden, doet VOS/ABB niet mee aan de verspreiding van dit soort materiaal. Vandaar dat in dit bericht niet naar dergelijke filmpjes wordt gelinkt.

Kwart daders seksueel misbruik zit op school

Scholen moeten niet alleen aandacht hebben voor seksuele weerbaarheid van mogelijke misbruikslachtoffers, maar ook voor grensoverschrijdend seksueel gedrag van potentiële daders. Dat staat in het rapport Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen van Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

In haar rapport staat dat binnen de erkende preventieprogramma’s in het onderwijs de nadruk ligt op het vergroten van seksuele weerbaarheid. Kinderen moeten grenzen leren en ‘nee’ durven zeggen. Hiermee kan seksueel misbruik worden voorkomen, maar het is niet voldoende. Er zou niet alleen aandacht moeten zijn voor potentiële slachtoffers, maar ook voor mogelijke daders, zodat voorkomen wordt dat die over de schreef gaan.

De data laten zien dat een kwart van de verdachten van seksueel misbruik van kinderen minderjarig is. ‘De daders zitten dus, net als de slachtoffers, ook op school’, zo staat in het rapport van Dettmeijer.

De conclusie is dat seksueel geweld pas echt kan worden bestreden als voorlichting en interventies op zowel (potentiële) slchtoffers als op (potentiële) daders zijn gericht. ‘En niet alleen op scholen, ook daarbuiten’, aldus Dettmeijer.

Tien jaar cel voor neersteken schooldirecteur

Een 47-jarige vader uit Dordrecht die in april een schooldirecteur neerstak, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist.

De man stak de schooldirecteur neer tijdens een gesprek bij Bureau Leerplicht over de plaatsing van zijn zoon op de Drechtster, een school voor speciaal onderwijs in Dordrecht. Bij dat gesprek waren ook een onderwijsconsulent en een leerplichtambtenaar aanwezig.

De vader vond dat zijn zoon niet in het speciaal onderwijs thuishoorde. Volgens getuigen ging de man plotseling door het lint. Hij stak met een 30 centimeter lang kartelmes. De directeur raakte zwaargewond.

De rechter in Dordrecht legde een straf op die twee jaren hoger uitviel dan de eis. Hij achtte poging tot moord bewezen, omdat de vader bewust het mes had meegenomen. De vader is volgens de rechter een gevaar voor de samenleving. Daarom moet hij zo lang mogelijk van straat worden gehouden.

De man moet zijn slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van 3250 euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Huiselijk geweld: verplichte code, maar geen meldplicht

De verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onder anderen mensen in het onderwijs goed te reageren bij signalen van geweld in huiselijke kring. Sinds 1 juli jongstleden is het wettelijk verplicht om in dat geval de meldcode te gebruiken, maar dat betekent niet dat er ook een meldplicht is.

De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat bijvoorbeeld een leerkracht of begeleider moet doen wanneer die vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Aan de hand van het vijfstappenplan kan worden beslist of er officieel melding van wordt gemaakt.

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional het vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan biedt daarbij houvast.

Uitgebreide informatie (inclusief het vijfstappenplan) staat op de website van de rijksoverheid.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

School hoeft geschorste leerlingen niet meer toe te laten

Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam hoeft twee geschorste leerlingen niet meer toe te laten. Wel moet de school zorgen voor adequaat onderwijs in afwachting van plaatsing van deze leerlingen in een reboundvoorziening. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald.

De school heeft de leerlingen uit 3 vmbo respectievelijk 3 havo geschorst, omdat ze in de kantine een leerling uit de eerste klas hadden mishandeld. Dit was niet het eerste incident waarbij deze leerlingen betrokken waren. Vanaf het eerste leerjaar vertonen ze al gedragsproblemen. De school heeft ze daar vaak op aangesproken en ook maatregelen genomen om een gedragsverandering bij hen te bewerkstelligen.

Met de ouders van de leerlingen is geprobeerd een constructief gesprek aan te gaan over de kwestie, maar dat liep op niets uit. Zij vonden de zaak niet ernstig genoeg voor de schorsing van hun kinderen. Er ontstond een vertrouwensbreuk tussen de school en de ouders, die naar de rechter stapten om de school te dwingen hun zoons weer toe te laten.

De voorzieningenrechter geeft de school gelijk dat terugkeer van de twee leerlingen niet reëel is. Wel moet de school op grond van de zorgplicht de twee adequaat onderwijs geven in afwachting van plaatsing in een reboundvoorziening. Adequaat onderwijs kan bestaan uit huiswerkopdrachten die de jongens thuis kunnen maken.

Het bestuur van de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam en de directie van OSG Hugo de Groot voelen zich gesteund door de uitspraak van de rechter. Rector Eric van ’t Zelfde meldt op de website van de school het volgende: ‘Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Dat kan alleen als we ook maatregelen kunnen nemen als ándere leerlingen die veiligheid in gevaar brengen. We zijn blij dat de rechtbank die gedachte steunt.’

Rector Van ’t Zelfde was dinsdagavond in de EO-talkshow Knevel en Van de Brink (zie vanaf 37’10”) om een toelichting te geven op wat de uitspraak voor het onderwijs betekent.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl