Enquête P&O-netwerken over gezondheid en vitaliteit

Voor onze P&O-netwerken is een korte online enquête uitgezet over het belang van gezonde en vitale medewerkers voor succesvolle organisaties.

VOS/ABB draagt graag bij aan een beweging waarin het welzijn van medewerkers centraal staat. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het leveren van passende oplossingen, maar juist ook op groei en activatie van medewerkers. Dit doen we vanuit de gedachte ‘Verander de omgeving, dan verandert de mens’.

Graag kijken wij samen met u hoe wij een beweging in gang kunnen zetten naar een omgeving waar het welzijn van medewerkers centraal staat. Hiervoor willen wij graag eerst de huidige situatie en de behoefte toetsen door middel van een korte enquête.

Ga naar de online enquête

 

Vitaliteit en gezondheid komen aan bod op de eerstkomende P&O-netwerkenbijeenkomsten van VOS/ABB in januari.

 

Voor energiezuinige scholen 39 miljard euro nodig

De rijksoverheid moet 39 miljard euro investeren in gezonde en energiezuinige schoolgebouwen. Dat vinden de voorzitters Rinda den Besten en Paul Rosenmöller van respectievelijk de PO-Raad en VO-raad en Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes.

In de Volkskrant stellen zij dat de huidige schoolgebouwen gemiddeld genomen slecht geïsoleerd zijn, veel energie gebruiken en een beroerde akoestiek en te weinig lichtinval hebben. ‘Het binnenklimaat is hierdoor ongezond voor leerlingen en leerkrachten en dat heeft invloed op de leerprestaties’, zo stellen Den Besten, Rosenmöller en Wientjes.

Het is volgens hen nodig dat de rijksoverheid snel met geld over de brug komt voor betere schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat die ook nog eens energiezuinig en CO2-neutraal zijn. Voor de periode tot 2050 is daar volgens hen 39 miljard euro voor nodig.

Lees meer…

Watertappunten bij scholen in strijd tegen overgewicht

Op schoolpleinen in heel Nederland komen ongeveer duizend nieuwe watertappunten. Hiermee wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat kinderen minder suikerhoudende dranken drinken.

‘Met duizend watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de buurt maken we een mooie concrete stap vooruit in het terugdringen van overgewicht’, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. ‘Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen. In plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje.’

De watertappunten worden voor de scholen niet helemaal gratis. Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van de kosten vergoed. Er is 2 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Lees meer…

Vanaf 2020 wettelijk rookverbod in en om scholen

Vanaf 2020 geldt in en om scholen een wettelijk rookverbod. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord.

In het akkoord staat dat er regels komen ‘waarin wordt uitgewerkt hoe het rookverbod op de scholen (…) wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd’. Er staat ook in dat er ‘aanvullende middelen’ worden ingezet ‘om via de Gezonde School extra scholen te ondersteunen in het rookvrij maken van hun schoolterrein’.

Nog dit jaar informeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de schoolbesturen over de aankomende wettelijke verplichting.

Minder dik

In het Nationaal Preventieakkoord staat ook dat in en bij scholen drinkwatertappunten komen. Dat moet ertoe leiden dat kinderen en jongeren minder suikerhoudende dranken tot zich nemen. Het streven is dat in 2020 de helft van de schoolkantines gezonde producten aanbieden. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de jeugd minder dik wordt.

Lees meer…

Ouders vinden gezonde snack ‘zielig voor kind’

Ruim een op de vier ouders vindt het zielig om hun kind alleen maar gezonde tussendoortjes mee te geven naar school. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Frecious, een producent van dure biologische sapjes.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jonge ouders het zielig vinden als kinderen alleen maar gezonde snacks meekrijgen naar school. Ze vinden dat er best mag worden getrakteerd op chips of cake. Het onderzoek wijst ook uit dat bijna de helft van de ouders andere ouders erop aankijkt als die een te dik kind hebben.

Aan het onderzoek hebben volgens Frecious 1036 ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar meegedaan.

‘Alle leerlingen twee keer per dag halfuur bewegen’

Scholen moeten hun leerlingen elke dag twee keer een halfuur matig intensief laten bewegen. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

In het advies Plezier in bewegen stellen deze organisaties dat bewegen een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van het onderwijs. Ze stellen ook dat er weliswaar goede voorbeelden zijn van scholen die hun kinderen voldoende laten bewegen, maar ook dat scholen hier over het algemeen te weinig aandacht voor hebben. Dit verschil zou leiden tot kansenongelijkheid.

Het vanzelfsprekend maken van bewegen op scholen – ook buiten de gymles – is daarom nodig’, zo stellen de opstellers van het advies. Ze voegen daaraan toe dat de scholen dit niet in hun eentje hoeven te doen, maar dit mogelijk kunnen maken in samenwerking met de rijksoverheid, de gemeenten en sportverenigingen.

Dwingend advies

Volgens voorzitter Michael van Praag van de Nederlandse Sportraad is een ‘dwingend advies aan de verantwoordelijke ministers’, zo citeert de NOS hem. Hij benadrukt dat kinderen niet alleen gezonder worden als ze meer gaan bewegen, maar ook dat ze daardoor beter gaan leren. Volgens hem is dat wetenschappelijk bewezen.

Van Praag zei bij de NOS ook dat het aan de scholen zelf is om te bepalen hoe ze kinderen meer laten bewegen. ‘We willen niet verplichten dat scholen een bepaald aantal uren per week besteden aan gymles geven’, aldus Van Praag, die dit op Radio 1 verbond aan ‘de vrijheid van onderwijs die we in Nederland hebben’.

Hij zei ook dat de Inspectie van het Onderwijs erop moet gaan toezien dat kinderen onder schooltijd twee keer per dag een halfuur bewegen. Dit moet wat Van Praag betreft in de kerndoelen van het onderwijs worden opgenomen.

Basisscholen kunnen weer schoolfruit krijgen

Basisscholen kunnen zich van 3 tot en met 14 september weer inschrijven voor gratis schoolfruit.

Deelnemende scholen ontvangen vanaf november 20 weken lang gratis drie stuks fruit en groente per leerling per week. Dat wordt betaald door de Europese Unie.

Het is voor de tiende keer dat basisscholen zich hiervoor kunnen aanmelden. Er kunnen 2800 basisscholen aan meedoen.

Aanmelden kan van 3 tot en met 14 september via www.euschoolfruit.nl.

Ruim 900 aanmeldingen ondersteuning Gezonde School

Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl, meldt Gezonde School.

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom vindt er in mei een toekenning plaats aan de hand van een aantal criteria.

In het schooljaar 2019-2020 komt een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen zich hiervoor in het voorjaar van 2019 aanmelden.

Lees meer…

Reporter Radio over slechte ventilatie in scholen

Het Radio 1-programma Reporter Radio heeft zondagavond aandacht besteed aan slechte mechanische ventilatie in nieuwe schoolgebouwen en gezondheidsklachten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

‘Vaak is het in de winter te koud en in de zomer veel te heet. Soms heeft de gemeente tonnen geïnvesteerd om het probleem te verhelpen, maar heeft dat in de praktijk tot weinig resultaat geleid’, zo meldt het radioprogramma.

Luister het programma terug

Ouders willen meer aandacht voor gezond eten

Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om gezond te eten, meldt het Voedingscentrum op basis van onderzoek onder ruim 1000 ouders.

Bijna twee op de drie ouders vinden dat schoolkantines zo moeten worden ingericht dat hun kind minder wordt verleid iets ongezonds te kopen en het gemakkelijker wordt een gezonde keuze te maken.

Ouders van kinderen op de basisschool zijn het in grote meerderheid eens met schoolregels over wat mag worden meegenomen voor de (lunch)pauze en wat er mag worden getrakteerd.

Gezond en duurzaam

Het Voedingscentrum vindt verder dat scholen meer aandacht moeten hebben voor ‘voedselvaardigheden’ zoals koken. ‘Uit onderzoek blijkt namelijk dat voedselonderwijs op de basisschool kan helpen bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon’, zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum.

Lees meer…

Kind komt huilend thuis: ‘Ik lust geen water!’

Het Algemeen Dagblad bericht over ouders in Tilburg die boos zijn omdat hun kinderen op school alleen nog maar water mogen drinken.

Het AD schrijft over de rooms-katholieke basisschool Don Sarto in Tilburg, waar leerlingen geen cola, energiedrankjes of limonade meer mogen drinken, maar alleen nog maar water. Directeur Ludy Meister legt in de krant uit dat dit in overleg met ouders is besloten. Het only water-beleid is bedoeld voor een gezondere leefstijl.

Water is voor honden

Maar niet alle ouders zijn er blij mee. Vader Kevin Rovers: ‘Mijn zoon komt huilend thuis: ik lust geen water. Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet. Water is voor honden. Wat nou als het dertig graden is? Moet hij dan maar uitdrogen?’. Hij vergelijkt de school van zijn kind met een gevangenis.

Lees meer…

Minder leerlingen hebben ernstig overgewicht

Het percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht neemt sinds 2014 af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als wordt gekeken naar de leeftijdscategorie 4 tot 20 jaar, dan valt op dat het aandeel veel te zware kinderen/jongeren tot 2014 toenam, maar niet heel sterk. In 1981 was 2,1 procent veel te zwaar, in 2014 was dat 3,3 procent. Na 2014 daalt het aandeel kinderen met ernstig overgewicht. In 2016 was het afgenomen tot 2,7 procent.

Meisjes dikker dan jongens

In 2016 waren er meer meisjes veel te dik dan jongens. Bij de meisjes lag het percentage op 3,0, terwijl het bij de jongens 2,5 procent was.

Veel volwassenen met overgewicht

In de categorie 20 jaar of ouder nam het percentage mensen met ernstig overgewicht veel sterker toe, ook na 2014 toen er bij de kinderen/jongeren dus een kentering optrad. In 1981 was 5,3 procent van de volwassenen veel te dik, in 2016 was dat 14,5 procent.

 

 

Aanmelden voor Nationaal Schoolontbijt

Van 6 tot 10 november is het de week van het Nationaal Schoolontbijt. Inmiddels hebben meer dan 2600 basisscholen zich er al voor aangemeld. Uw school ook?

Het is de vijftiende keer dat het Nationaal Schoolontbijt wordt gehouden. De deelnemende scholen krijgen informatie over Gezonde School en het behalen van het themacertificaat Voeding.

Lees meer…

SCHOOL AANMELDEN

Eén op tien basisscholen wil The Daily Mile

Bijna één op de tien basisschooldirecteuren overweegt om The Daily Mile op zijn of haar school in te voeren. Dat meldt het Mulier Instituut op basis van een onderzoek dat het in opdracht van Jongeren op Gezond Gewicht heeft uitgevoerd.

Dat bijna één op de tien basisschooldirecteuren The Daily Mile wil invoeren, betekent dat circa 600 basisscholen bereid zijn mee te doen aan dit initiatief om kinderen elke dag 15 minuten te laten (hard)lopen. Op dit moment kennen 115 basisscholen The Daily Mile.

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School! staat een artikel over The Daily Mile

Kinderen willen feedback over gezond ontbijten

Het werkt om kinderen persoonlijke feedback te geven over gezond ontbijten. Dat blijkt uit onderzoek naar ontbijtlesmethoden door Wageningen University & Research, het Nederlands Bakkerij Centrum, Unilever en het lespakket LekkerFit!

Aan het onderzoek werkten 267 leerlingen uit de groepen 5 en 6 van basisscholen in Rotterdam, Tilburg en Arnhem. Er is gekeken naar de resultaten van verschillende manieren om kinderen te helpen de kwaliteit van hun ontbijt te verbeteren.

Er werden vier varianten onder de loep genomen: klassikale lessen over gezond ontbijten, het laten zien van filmpjes met rolmodellen, lessen met individuele feedback en een combinatie van methoden.

Feedback over ontbijten

Leerlingen die de lesmethode met individuele feedback volgden, boekten aan het einde van het onderzoek de grootste vooruitgang in kennis over een gezond ontbijt en in hun
ontbijtgedrag.

Komend jaar wordt de feedbackmethode verder aangepast aan de nieuwe Schijf van Vijf en wordt onderzocht hoe de lesmethode met individuele feedback een rol kan krijgen in andere basisschooleducatie over voeding.

Lees meer…

Limonade en andere zoete troep verboden

Het Voedingscentrum wil dat alle scholen in Nederland het voorbeeld volgen van onder andere openbare basisschool De Albatros in Dordrecht: daar zijn limonade en andere dranken die bol staan van de suiker voortaan verboden.

Voor de zomervakantie erkende directeur Mark van der Sluijs van obs Albatros in het Algemeen Dagblad dat het een rigoureuze maatregel is dat leerlingen alleen nog maar water of melk mogen drinken, maar hij zegt geen andere keuze te hebben: ‘We doen bijna alles op onze school gezond. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons al fruit en melk. Dan past het niet als ze in de lunchpauze wél zoete dranken nemen.’ Het verbod op limonade en andere zoete troep geldt nu het nieuwe schooljaar is begonnen.

Slechts fractie van scholen verbiedt limonade

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum zei in het AD te hopen dat meer scholen volgen. De Albatros is een van de 95 basisscholen waar limonade en andere zoete dranken niet zijn toegestaan. Dat aantal is nog maar een fractie van de circa 6700 basisscholen in Nederland.

Lees meer…

Scholieren zitten te veel en dat is ongezond

Met gemiddeld 10,4 uur per dag zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs te veel. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een stuk minder lang: 7,3 uur per dag. Dit blijkt uit  de Leefstijlmonitor 2015.

Dat pubers te veel zitten komt onder andere doordat ze veel computeren en/of hun tablet of mobiel gebruiken. Daarnaast draagt huiswerk maken bij aan het aantal uren dat leerlingen zitten.

Het RIVM meldt dat langdurig zitten risico’s heeft voor de gezondheid. ‘Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte’, aldus het instituut.

Lees meer…

 

Roken steeds minder in trek onder jonge leerlingen

Roken is iets wat kinderen onder de 16 jaar nauwelijks nog doen. Ruim 1 procent van hen rookt, terwijl dat eind jaren 90 nog ruim 10 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar rookt bijna een kwart. Het percentage rokers is het hoogst onder twintigers. Driekwart van alle rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt 20 sigaretten per dag of meer.

Roken populair in minder rijke landen

In Europa behoort Nederland samen met Scandinavische landen en Luxemburg tot de landen waar in de periode 2002-2012 het aandeel rokers het sterkst afnam. De landen waar het meest wordt gerookt in Europa zijn Griekenland, Kroatië en Montenegro.

Lees meer…

Schoolkantines nog niet gezond genoeg

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid wil dat schoolkantines meer snackgroenten en minder snoep aanbieden.

Uit onderzoek dat hij door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft laten doen, blijkt dat 80 procent van de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aandacht heeft voor gezonde voeding. Ook is het voedingsaanbod in de schoolkantines is verbeterd. Er worden meer gezonde producten aangeboden en minder ongezonde snacks en frisdrank.

Van Rijn stelt echter dat het beter kan. ‘Scholen zijn een cruciale schakel om jongeren mee te nemen in gezond gedrag. De kantines gaan de goede kant op. Dus de wil is er wel, maar het effect zou veel groter zijn als het aanbod in de automaten gezonder wordt. Dat blijft nog steeds achter, terwijl er echt goede alternatieven zijn. Meer snackgroente, minder snoep!’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Onderwijs goed voor de slanke lijn!

Hoe lager iemands opleidingsniveau, hoe groter de kans dat diegene overgewicht heeft. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015 van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Van de mensen van 25 jaar of ouder met hooguit basisonderwijs heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dit verschil nog groter: mensen met hooguit basisonderwijs hebben ruim vier keer zo vaak obesitas als universitair geschoolden.

Lees meer…

Speciale leraren moeten scholen gezond maken

Elke basisschool moet in de toekomst een expert hebben die ervoor zorgt dat kinderen genoeg bewegen en op hun voeding letten, meldt het Algemeen Dagblad.

Zes pabo’s gaan leerkrachten opleiden die gespecialiseerd zijn op het gebied van voldoende bewegen en gezond eten, schrijft de krant.

Het AD citeert Vivian Bos, programma-coördinator Gezonde Scholen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): ‘Het stimuleren van een gezonde leefstijl gebeurt nog te ad hoc. Als je echt effect wilt, moet je als school langere tijd aan de slag gaan en ook de ouders erbij betrekken.’

Volgens het AD zijn er ouders die als tussendoortje pizzapunten in broodtrommeltjes doen en, dat is kennelijk ook niet goed, witte boterhammen met hagelslag en een pakje sap meegeven.

Lees meer…

Rinnooy Kan wil dat scholen lunch gaan aanbieden

Nederland moet de warme schoollunch introduceren, vindt Alexander Rinnooy Kan.

Het Eerste Kamerlid van D66 en voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) is voorzitter van de landelijke werkgroep Voedselvaardigheden en is betrokken bij het project Alles is gezondheid.

Hij kwam met zijn pleidooi voor de warme schoollunch op een symposium in Wageningen rond het basisschoolprogramma Smaaklessen. Hij zegt dat als scholen hun leerlingen een warme maaltijd aanbieden, kinderen in ieder geval één keer per dag groente eten.

Op het symposium kwam ook hoogleraar Jaap Seidell van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord. Hij is gespecialiseerd in het tegengaan van overgewicht. Ook Seidell is voorstander van de georganiseerde lunch op school. Dat kan wat hem betreft warme maaltijd zijn, maar ook een gezonde salade.

Water drinken op school houdt leerlingen slank

In de strijd tegen overgewicht helpt het om kinderen op school water te laten drinken in plaats van frisdrank of melk. Dat blijkt uit onderzoek op basis- en middelbare scholen in New York.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die op school water drinken in plaats van frisdrank of melk over het algemeen wat gezonder en iets minder dik zijn. Het zijn geen grote verschillen, maar ze zijn statistisch gezien wel significant.

De onderzoekers wijzen erop dat scholen bij uitstek geschikt zijn om het drinken van water te bevorderen. Ze merken ook op dat water veel goedkoper is dan frisdrank en melk.

Meer kinderen ontbijten voordat ze naar school gaan

Negen op de tien kinderen ontbijten voordat ze naar school gaan. In 2008 waren dat er acht op de tien. Dat is maandag bekendgemaakt, op de dag van het dertiende Nationaal Schoolontbijt.

Voor het Nationaal Schoolontbijt meldden zich dit keer 2600 basisscholen aan, 100 meer dan vorig jaar. Op al die scholen zitten in totaal ruim 500.000 leerlingen. Het schoolontbijt staat altijd in het teken van gezond eten.

Bijna alle kinderen denken dat ze redelijk of heel gezond ontbijten. Toch eet 71 procent brood met zoet beleg.

School belangrijk om obesitas tegen te gaan

De school kan een belangrijke plek zijn om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van Europees onderzoek naar obesitas onder kinderen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij zes- tot negenjarige schoolkinderen in Europa per land sterk varieert. Het ligt tussen de 18 en 57 procent. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen.

De school is een van de bepalende factoren. ‘De mate waarin een gezonde voedselkeuze beschikbaar is op school varieert flink in Europa. De beschikbaarheid van vers fruit op school varieerde bijvoorbeeld van 12 to 95 procent. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen scholen in hetzelfde land werden grote verschillen gevonden’, aldus het RIVM.