Steeds meer leerlingen vapen en/of roken – VO

Het aandeel leerlingen in het voortgezet onderwijs dat vapet (e-sigaret rookt) is in de laatste vier jaar meer dan verviervoudigd. In 2019 vapete 2% van hen wekelijks, in 2023 was dat 9%. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook roken meer leerlingen...

Buitenspeelalarm Jantje Beton – PO

Jantje Beton lanceert op 3 april het Buitenspeelalarm. Doel daarvan is om kinderen weer buiten te laten spelen. Naast ouders kunnen ook scholen en organisatie voor buitenschoolse opvang zich aanmelden voor het Buitenspeelalarm. Jantje Beton wijst erop dat ruim 300.000...

SER: ‘Onderwijs moet focussen op gezondheid’ – PO/VO

Gezondheid moet centraal komen te staan, onder andere in het onderwijs. Dat benadrukt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het advies Gezond opgroeien, wonen en werken, dat is gericht aan het komende kabinet. De zorg in Nederland moet een totaal andere insteek...

Weinig aandacht voor gezonde leefstijl – PO/VO

Het gaat niet goed met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van het programma Gezonde School. Uit het onderzoek komt naar voren dat de implementatiegraad van het programma Gezonde School vaak verre van...

‘Honderden scholen te dicht bij drukke wegen’ – PO/VO

Volgens nieuwe richtlijnen van de GGD’s is bij honderden scholen en buitenschoolse-opvanglocaties de luchtkwaliteit slecht doordat ze te dicht bij drukke (snel)wegen staan. Daardoor lopen leerlingen een verhoogd gezondheidsrisico, meldt het...