Ruim 900 aanmeldingen ondersteuning Gezonde School

Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl, meldt Gezonde School.

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom vindt er in mei een toekenning plaats aan de hand van een aantal criteria.

In het schooljaar 2019-2020 komt een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen zich hiervoor in het voorjaar van 2019 aanmelden.

Lees meer…

Aanmelden voor Nationaal Schoolontbijt

Van 6 tot 10 november is het de week van het Nationaal Schoolontbijt. Inmiddels hebben meer dan 2600 basisscholen zich er al voor aangemeld. Uw school ook?

Het is de vijftiende keer dat het Nationaal Schoolontbijt wordt gehouden. De deelnemende scholen krijgen informatie over Gezonde School en het behalen van het themacertificaat Voeding.

Lees meer…

SCHOOL AANMELDEN

Gezonde school worden? Vraag subsidie aan!

Tot en met 5 mei kunt u een bijdrage van 3000 euro aanvragen om een ‘gezonde school’ te worden.

Het programma Gezonde School kan in het schooljaar 2017-2018 maximaal 750 schoollocaties financiële ondersteuning bieden. Scholen die een aanvraag indienen, horen in mei of ze geld krijgen.

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…

Limonade en andere zoete troep verboden

Het Voedingscentrum wil dat alle scholen in Nederland het voorbeeld volgen van onder andere openbare basisschool De Albatros in Dordrecht: daar zijn limonade en andere dranken die bol staan van de suiker voortaan verboden.

Voor de zomervakantie erkende directeur Mark van der Sluijs van obs Albatros in het Algemeen Dagblad dat het een rigoureuze maatregel is dat leerlingen alleen nog maar water of melk mogen drinken, maar hij zegt geen andere keuze te hebben: ‘We doen bijna alles op onze school gezond. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons al fruit en melk. Dan past het niet als ze in de lunchpauze wél zoete dranken nemen.’ Het verbod op limonade en andere zoete troep geldt nu het nieuwe schooljaar is begonnen.

Slechts fractie van scholen verbiedt limonade

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum zei in het AD te hopen dat meer scholen volgen. De Albatros is een van de 95 basisscholen waar limonade en andere zoete dranken niet zijn toegestaan. Dat aantal is nog maar een fractie van de circa 6700 basisscholen in Nederland.

Lees meer…

Onderwijs goed voor de slanke lijn!

Hoe lager iemands opleidingsniveau, hoe groter de kans dat diegene overgewicht heeft. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015 van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Van de mensen van 25 jaar of ouder met hooguit basisonderwijs heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dit verschil nog groter: mensen met hooguit basisonderwijs hebben ruim vier keer zo vaak obesitas als universitair geschoolden.

Lees meer…

Recordaantal aanvragen bij Gezonde School

Het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft in totaal 1775 aanvragen ingediend voor hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school.

De meeste vragen komen uit primair onderwijs: 1398. Het aantal aanvragen uit voortgezet onderwijs ligt met 324 op een veel lager niveau. Uit het middelbaar beroepsonderwijs kwamen bij Gezonde School maar 53 aanvragen binnen.

Scholen die nu een aanvraag hebben gedaan, horen half mei of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De scholen waarvan de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen de activiteiten in het schooljaar 2015-2016 uitvoeren.

Lees meer…

Aantal vignetten Gezonde School verdubbeld

Het aantal scholen met een vignet Gezonde School is dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2013. Er zijn nu 155 scholen met dit vignet, waarvan 148 basisscholen. Het vignet bestaat pas sinds kort voor het voortgezet onderwijs.

In de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2014 staat dat de vignetten voor de thema’s Sport en Bewegen, Voeding en Sociale-Emotionele Ontwikkeling het vaakst zijn toegekend.

In het basisonderwijs zegt een op de vijf scholen een structureel beschreven beleid te hebben voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. In het voortgezet onderwijs geeft een kwart van de school aan een dergelijk beleid te hebben. Daar willen schoolleiders met name meer aandacht voor voeding, roken, alcohol en drugs.

Hebt u al asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Als één of meer scholen van uw organisatie ten onrechte bekendstaan als ‘asbestverdacht’, kunt u dat online doorgeven aan het Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Atlas leefomgeving staat van alle schoolgebouwen vermeld of er (mogelijk) asbest in zit verwerkt. In september en oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Scholen die in 2011 of 2012 geen informatie hadden verstrekt voor de Atlas Leefomgeving is gevraagd deze informatie alsnog te leveren. Ook is een groot aantal scholen hierover gebeld.

Om te voorkomen dat scholen in de Atlas leefomgeving ten onrechte te boek blijven staan als ‘asbestverdacht’, kunnen zij dat doorgegeven. Schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren in hun gebouwen die dateren van vóór 1994, krijgen het dringende advies dit alsnog te laten doen.

Bestuur is verantwoordelijk!
VOS/ABB wijst erop dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor gezondheidsaspecten van hun gebouwen. Als blijkt dat iemand als gevolg van asbest in de school ziek is geworden, kan het bestuur ook na vele jaren nog geconfronteerd worden met een forse financiële claim als blijkt dat het bestuur niet heeft laten onderzoeken of het kankerverwekkende materiaal aanwezig was.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geld of ondersteuning voor Gezonde School

Scholen kunnen tot en met 29 november een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in het kader van het project Gezonde School.

Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit al, maar soms ontbreekt het aan tijd en geld.

Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning aanvragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Dit advies kan onder andere in het kader staan van subsidiemogelijkheden. Het is ook mogelijk om een bijdrage in de kosten te krijgen of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol en seksuele gezondheid.

Het is ook mogelijk om geld te krijgen voor de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar: voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren.

Op de website van het RIVM staat meer informatie. U kunt ook een folder downloaden. Een aanvraag voor ondersteuning kunt u tot en met 29 november online indienen.