Enquête P&O-netwerken over gezondheid en vitaliteit

Voor onze P&O-netwerken is een korte online enquête uitgezet over het belang van gezonde en vitale medewerkers voor succesvolle organisaties.

VOS/ABB draagt graag bij aan een beweging waarin het welzijn van medewerkers centraal staat. Onze focus ligt hierbij niet alleen op het leveren van passende oplossingen, maar juist ook op groei en activatie van medewerkers. Dit doen we vanuit de gedachte ‘Verander de omgeving, dan verandert de mens’.

Graag kijken wij samen met u hoe wij een beweging in gang kunnen zetten naar een omgeving waar het welzijn van medewerkers centraal staat. Hiervoor willen wij graag eerst de huidige situatie en de behoefte toetsen door middel van een korte enquête.

Ga naar de online enquête

 

Vitaliteit en gezondheid komen aan bod op de eerstkomende P&O-netwerkenbijeenkomsten van VOS/ABB in januari.

 

Ruim 900 aanmeldingen ondersteuning Gezonde School

Meer dan 900 scholen hebben zich dit jaar aangemeld voor ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl, meldt Gezonde School.

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom vindt er in mei een toekenning plaats aan de hand van een aantal criteria.

In het schooljaar 2019-2020 komt een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen zich hiervoor in het voorjaar van 2019 aanmelden.

Lees meer…

Reporter Radio over slechte ventilatie in scholen

Het Radio 1-programma Reporter Radio heeft zondagavond aandacht besteed aan slechte mechanische ventilatie in nieuwe schoolgebouwen en gezondheidsklachten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

‘Vaak is het in de winter te koud en in de zomer veel te heet. Soms heeft de gemeente tonnen geïnvesteerd om het probleem te verhelpen, maar heeft dat in de praktijk tot weinig resultaat geleid’, zo meldt het radioprogramma.

Luister het programma terug

Ouders willen meer aandacht voor gezond eten

Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om gezond te eten, meldt het Voedingscentrum op basis van onderzoek onder ruim 1000 ouders.

Bijna twee op de drie ouders vinden dat schoolkantines zo moeten worden ingericht dat hun kind minder wordt verleid iets ongezonds te kopen en het gemakkelijker wordt een gezonde keuze te maken.

Ouders van kinderen op de basisschool zijn het in grote meerderheid eens met schoolregels over wat mag worden meegenomen voor de (lunch)pauze en wat er mag worden getrakteerd.

Gezond en duurzaam

Het Voedingscentrum vindt verder dat scholen meer aandacht moeten hebben voor ‘voedselvaardigheden’ zoals koken. ‘Uit onderzoek blijkt namelijk dat voedselonderwijs op de basisschool kan helpen bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon’, zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum.

Lees meer…

Minder leerlingen hebben ernstig overgewicht

Het percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht neemt sinds 2014 af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als wordt gekeken naar de leeftijdscategorie 4 tot 20 jaar, dan valt op dat het aandeel veel te zware kinderen/jongeren tot 2014 toenam, maar niet heel sterk. In 1981 was 2,1 procent veel te zwaar, in 2014 was dat 3,3 procent. Na 2014 daalt het aandeel kinderen met ernstig overgewicht. In 2016 was het afgenomen tot 2,7 procent.

Meisjes dikker dan jongens

In 2016 waren er meer meisjes veel te dik dan jongens. Bij de meisjes lag het percentage op 3,0, terwijl het bij de jongens 2,5 procent was.

Veel volwassenen met overgewicht

In de categorie 20 jaar of ouder nam het percentage mensen met ernstig overgewicht veel sterker toe, ook na 2014 toen er bij de kinderen/jongeren dus een kentering optrad. In 1981 was 5,3 procent van de volwassenen veel te dik, in 2016 was dat 14,5 procent.

 

 

Gezonde school worden? Vraag subsidie aan!

Tot en met 5 mei kunt u een bijdrage van 3000 euro aanvragen om een ‘gezonde school’ te worden.

Het programma Gezonde School kan in het schooljaar 2017-2018 maximaal 750 schoollocaties financiële ondersteuning bieden. Scholen die een aanvraag indienen, horen in mei of ze geld krijgen.

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer…

Scholieren zitten te veel en dat is ongezond

Met gemiddeld 10,4 uur per dag zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs te veel. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een stuk minder lang: 7,3 uur per dag. Dit blijkt uit  de Leefstijlmonitor 2015.

Dat pubers te veel zitten komt onder andere doordat ze veel computeren en/of hun tablet of mobiel gebruiken. Daarnaast draagt huiswerk maken bij aan het aantal uren dat leerlingen zitten.

Het RIVM meldt dat langdurig zitten risico’s heeft voor de gezondheid. ‘Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte’, aldus het instituut.

Lees meer…

 

Roken steeds minder in trek onder jonge leerlingen

Roken is iets wat kinderen onder de 16 jaar nauwelijks nog doen. Ruim 1 procent van hen rookt, terwijl dat eind jaren 90 nog ruim 10 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar rookt bijna een kwart. Het percentage rokers is het hoogst onder twintigers. Driekwart van alle rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt 20 sigaretten per dag of meer.

Roken populair in minder rijke landen

In Europa behoort Nederland samen met Scandinavische landen en Luxemburg tot de landen waar in de periode 2002-2012 het aandeel rokers het sterkst afnam. De landen waar het meest wordt gerookt in Europa zijn Griekenland, Kroatië en Montenegro.

Lees meer…

Onderwijs goed voor de slanke lijn!

Hoe lager iemands opleidingsniveau, hoe groter de kans dat diegene overgewicht heeft. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor 2015 van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Van de mensen van 25 jaar of ouder met hooguit basisonderwijs heeft 65 procent matig of ernstig overgewicht. Van de hoogst opgeleiden is dit 35 procent. Bij obesitas (ernstig overgewicht) is dit verschil nog groter: mensen met hooguit basisonderwijs hebben ruim vier keer zo vaak obesitas als universitair geschoolden.

Lees meer…

Speciale leraren moeten scholen gezond maken

Elke basisschool moet in de toekomst een expert hebben die ervoor zorgt dat kinderen genoeg bewegen en op hun voeding letten, meldt het Algemeen Dagblad.

Zes pabo’s gaan leerkrachten opleiden die gespecialiseerd zijn op het gebied van voldoende bewegen en gezond eten, schrijft de krant.

Het AD citeert Vivian Bos, programma-coördinator Gezonde Scholen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): ‘Het stimuleren van een gezonde leefstijl gebeurt nog te ad hoc. Als je echt effect wilt, moet je als school langere tijd aan de slag gaan en ook de ouders erbij betrekken.’

Volgens het AD zijn er ouders die als tussendoortje pizzapunten in broodtrommeltjes doen en, dat is kennelijk ook niet goed, witte boterhammen met hagelslag en een pakje sap meegeven.

Lees meer…

Rinnooy Kan wil dat scholen lunch gaan aanbieden

Nederland moet de warme schoollunch introduceren, vindt Alexander Rinnooy Kan.

Het Eerste Kamerlid van D66 en voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) is voorzitter van de landelijke werkgroep Voedselvaardigheden en is betrokken bij het project Alles is gezondheid.

Hij kwam met zijn pleidooi voor de warme schoollunch op een symposium in Wageningen rond het basisschoolprogramma Smaaklessen. Hij zegt dat als scholen hun leerlingen een warme maaltijd aanbieden, kinderen in ieder geval één keer per dag groente eten.

Op het symposium kwam ook hoogleraar Jaap Seidell van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord. Hij is gespecialiseerd in het tegengaan van overgewicht. Ook Seidell is voorstander van de georganiseerde lunch op school. Dat kan wat hem betreft warme maaltijd zijn, maar ook een gezonde salade.

Water drinken op school houdt leerlingen slank

In de strijd tegen overgewicht helpt het om kinderen op school water te laten drinken in plaats van frisdrank of melk. Dat blijkt uit onderzoek op basis- en middelbare scholen in New York.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die op school water drinken in plaats van frisdrank of melk over het algemeen wat gezonder en iets minder dik zijn. Het zijn geen grote verschillen, maar ze zijn statistisch gezien wel significant.

De onderzoekers wijzen erop dat scholen bij uitstek geschikt zijn om het drinken van water te bevorderen. Ze merken ook op dat water veel goedkoper is dan frisdrank en melk.

Wie goed leert, blijft langer gezond

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal levensjaren met een als goed ervaren gezondheid hangt volgens het CBS sterk samen met iemands opleidingsniveau: ‘Zowel bij mannen als bij vrouwen is het verschil tussen de hoogst- en laagstopgeleiden 19 jaar. Vrouwen met hbo of universiteit brengen bijna 72 jaar door met een goede ervaren gezondheid. Dat is 5 jaar meer dan vrouwen met havo/vwo/mbo, 11 jaar meer dan vrouwen met vmbo en 19 jaar langer dan degenen die alleen basisonderwijs hebben.’

Lees meer…

Waarschuwing voor kankerverwekkende vingerverf

Nijntje vingerverf van Bruynzeel bevat een kankerverwekkende stof. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt deze vingerverf niet te gebruiken. Dat geldt ook voor vingerverf van het merk A’Color, die bij kinderen allergische reacties kan veroorzaken.

De Nijntje vingerverf van Bruynzeel bevat de kankerverwekkende stof NDELA en bovendien meer conserveermiddelen dan is toegestaan. De NVWA heeft de verkoop verboden en een publiekswaarschuwing geëist. Bruynzeel heeft alle Nijntje vingerverfproducten uit de markt gehaald en de verkoop gestaakt.

De vingerverf van A’Color bevat het verboden conserveermiddel BIT. Hierdoor kunnen kinderen een allergie ontwikkelen. De NVWA waarschuwt ook deze vingerverf niet te gebruiken.

Van de in totaal 29 soorten vingerverf die door de NVWA zijn onderzocht, zijn er maar 13 helemaal goedgekeurd. Dit betekent dat er geen gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het gebruik ervan. Voor de meeste soorten vingerverf geldt een gezondheidswaarschuwing, maar niet zo ernstig als bij Bruynzeel en A’Color.

Lees meer…

School belangrijk om obesitas tegen te gaan

De school kan een belangrijke plek zijn om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van Europees onderzoek naar obesitas onder kinderen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij zes- tot negenjarige schoolkinderen in Europa per land sterk varieert. Het ligt tussen de 18 en 57 procent. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen.

De school is een van de bepalende factoren. ‘De mate waarin een gezonde voedselkeuze beschikbaar is op school varieert flink in Europa. De beschikbaarheid van vers fruit op school varieerde bijvoorbeeld van 12 to 95 procent. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen scholen in hetzelfde land werden grote verschillen gevonden’, aldus het RIVM.

Alleen nog maar water voor Amsterdammertjes

Op veertig Amsterdamse basisscholen wordt tegenwoordig alleen nog maar water gedronken, meldt de lokale zender AT5. De maatregel is bedoeld om overgewicht onder kinderen te voorkomen.

AT5 citeert directeur Tineke Kromhout van de oecumenische Valentijnschool in Amsterdam-Oost: ‘Het is gezond, voordelig en overal te krijgen.’

Wethouder Eric van der Burg, die onder meer welzijn in zijn portefeuille heeft, is er blij mee dat er op de basisscholen geen frisdrank meer wordt gedronken. ‘We kunnen het als gemeente niet verplichten. Dat is aan de scholen. We zien gelukkig wel steeds meer ouders initiatief nemen en vragen om het als school als norm in te voeren. Dat scheelt veel discussie thuis’, aldus Van der Burg op de website van AT5.

Aantal vignetten Gezonde School verdubbeld

Het aantal scholen met een vignet Gezonde School is dit jaar verdubbeld ten opzichte van 2013. Er zijn nu 155 scholen met dit vignet, waarvan 148 basisscholen. Het vignet bestaat pas sinds kort voor het voortgezet onderwijs.

In de Monitor Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2014 staat dat de vignetten voor de thema’s Sport en Bewegen, Voeding en Sociale-Emotionele Ontwikkeling het vaakst zijn toegekend.

In het basisonderwijs zegt een op de vijf scholen een structureel beschreven beleid te hebben voor sport, bewegen en gezonde leefstijl. In het voortgezet onderwijs geeft een kwart van de school aan een dergelijk beleid te hebben. Daar willen schoolleiders met name meer aandacht voor voeding, roken, alcohol en drugs.

Onderzoek naar invloed van mobieltjes op kinderhersenen

Britse wetenschappers beginnen een groot onderzoek naar de invloed van straling van mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur op hersenen van kinderen. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Het onderzoek, dat door de Britse overheid en het bedrijfsleven wordt gefinancierd, richt zich op 2500 kinderen van 11 tot 12 jaar. Het begint in september.

Er wordt gekeken of straling van mobieltjes en andere draadloze apparaten invloed heeft op het denkvermogen en het geheugen van kinderen. In 2017 wordt het onderzoek herhaald. Er werken 160 scholen uit Londen en omgeving aan mee.

Onderzoeken naar de invloed van straling concentreerden zich tot nu toe op het verband met hersenkanker. Daar zijn nooit harde bewijzen voor gevonden.

Desondanks geldt vanwege de straling het advies om voorzichtig te zijn met mobiele telefoons en andere draadloze apparatuur.

Lees meer…

Hebt u al asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Als één of meer scholen van uw organisatie ten onrechte bekendstaan als ‘asbestverdacht’, kunt u dat online doorgeven aan het Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Atlas leefomgeving staat van alle schoolgebouwen vermeld of er (mogelijk) asbest in zit verwerkt. In september en oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Scholen die in 2011 of 2012 geen informatie hadden verstrekt voor de Atlas Leefomgeving is gevraagd deze informatie alsnog te leveren. Ook is een groot aantal scholen hierover gebeld.

Om te voorkomen dat scholen in de Atlas leefomgeving ten onrechte te boek blijven staan als ‘asbestverdacht’, kunnen zij dat doorgegeven. Schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren in hun gebouwen die dateren van vóór 1994, krijgen het dringende advies dit alsnog te laten doen.

Bestuur is verantwoordelijk!
VOS/ABB wijst erop dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor gezondheidsaspecten van hun gebouwen. Als blijkt dat iemand als gevolg van asbest in de school ziek is geworden, kan het bestuur ook na vele jaren nog geconfronteerd worden met een forse financiële claim als blijkt dat het bestuur niet heeft laten onderzoeken of het kankerverwekkende materiaal aanwezig was.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Nationaal Schoolontbijt is reclamecampagne’

Voedselwaakhond foodwatch voert actie tegen het Nationaal Schoolontbijt. Dat zou een verkapte reclamecampagne van voedingsproducenten zijn.

Elk jaar organiseert het Voorlichtingsbureau Brood het Nationaal Schoolontbijt, waaraan 2000 scholen met in totaal 400.000 leerlingen meedoen. De organisatie wil kinderen stimuleren gezond te ontbijten.

Dat is op zich een een goed initiatief, maar kinderen op school blootstellen aan kindermarketing is een slecht plan, vindt foodwatch. Het Nationaal Schoolontbijt zou een podium zijn geworden waarop grote voedingsconcerns jonge kinderen bestoken met slimme marketingtechnieken.

Bovendien worden tijdens het ontbijt voedingsmiddelen aangeboden die volgens foodwatch niet zo gezond zijn, zoals hagelslag, zoute smeerkaas en sinaasappelsap uit een pakje.

Foodwatch vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan kindermarketing, om te beginnen in de scholen. ‘Hier mogen kinderen ongestoord leren, zonder de consumptiecultuur die buiten de schoolmuren zo nadrukkelijk aanwezig is.’

De voedingswaakhond is een e-mailactie begonnen om kindermarketing uit de scholen te weren.

Geld of ondersteuning voor Gezonde School

Scholen kunnen tot en met 29 november een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in het kader van het project Gezonde School.

Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit al, maar soms ontbreekt het aan tijd en geld.

Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning aanvragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Dit advies kan onder andere in het kader staan van subsidiemogelijkheden. Het is ook mogelijk om een bijdrage in de kosten te krijgen of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol en seksuele gezondheid.

Het is ook mogelijk om geld te krijgen voor de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar: voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren.

Op de website van het RIVM staat meer informatie. U kunt ook een folder downloaden. Een aanvraag voor ondersteuning kunt u tot en met 29 november online indienen.

Inspectie brengt asbestinventarisaties in kaart

Een bericht in Trouw over staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op ‘lakse’ schoolbesturen zou afsturen als die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren, geeft een onjuist beeld van de situatie.

Trouw suggereert ten onrechte dat schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie in hun gebouwen van vóór 1994 hebben laten uitvoeren de ILT op hun dak krijgen. Dit strookt niet met de realiteit. Het gaat erom dat de ILT schoolbesturen benadert met de vraag of er asbestinventarisaties zijn uitgevoerd. Met de informatie die uit de vragenronde komt, wordt de Atlas van de leefomgeving geactualiseerd. In deze online atlas kan iedereen zien waar controles zijn geweest op de aanwezigheid van asbest.

Atsma wilde plicht, Mansveld niet meer
In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994, toen het kankerverwekkende asbest nog werd gebruikt, een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de toenmalige CDA-staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma.

Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht.

PvdA-staatssecretaris Mansveld liet in maart van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te laten voeren. Daarmee brak zij dus met het beleid van het vorige kabinet. De inventarisatieplicht is er overigens wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

Mansveld noemde in de brief aan de Kamer ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Niet verplicht, wel verstandig
Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, benadrukt VOS/ABB dat het verstandig is dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Staatssecretaris wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle scholen in het voortgezet onderwijs moeten rookvrije pleinen krijgen. Dat vindt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Rijn nam maandag een onderzoek in ontvangst waaruit blijkt dat 25 procent van alle vo-scholen een rookvrij schoolplein heeft. Deze scholen willen jongeren een gezonde leeromgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).

De staatssecretaris van VWS vindt dat het onderwijs toe moet naar 100 procent rookvrije schoolpleinen. 'Met de nieuwe wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak wordt het voor scholen eenvoudiger om hun schoolplein rookvrij te houden. Voor de brugklassen tot en met de eindexamenklassen geldt straks allemaal hetzelfde: niet roken.' Hij neemt daarmee het tsreven van het Longfonds over.

VOS/ABB steunt dit streven.

VOS/ABB steunt Longfonds: alle pleinen rookvrij!

Het Longfonds (voorheen Astmafonds) start op maandag 11 maart de campagne 'Op school steek je niks op'. VOS/ABB steunt deze campagne, die bedoeld is om alle pleinen bij scholen voor voortgezet onderwijs rookvrij te maken.

Het percentage rokende kinderen in Nederland is een van de hoogste van Europa. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de 14-jarigen al rookt. Het Longfonds wil voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Een rookvrij schoolplein is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Het Longfonds ontwikkelt voor het voortgezet onderwijs een stappenplan voor het invoeren van een rookvrij schoolplein. Meer informatie daarover kunt u krijgen van projectleider Benjamin van Wijngaarden: benjaminvanwijngaarden@longfonds.nl.

Zie ook www.longfonds.nl/schoolterrein.

Kabinet stelt asbestinventarisaties niet verplicht

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te voeren. Die plicht is er wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de vorige staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma. Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht van de actuele situatie.

Uit de brief van staatssecretaris Mansveld wordt duidelijk dat zij een andere koers vaart dan Atsma. Er komt geen wettelijke plicht komt om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie uit te voeren. De staatssecretaris schrijft dat ze tevreden is over het feit dat de helft van de betreffende gebouwen op de aanwezigheid van asbest is geïnventariseerd.

Op basis hiervan concludeert ze dat ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument (is) om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, blijft het verstandig dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl