Relatief veel leerlingen die zich anders voelen dan een jongen of een meisje geven aan dat ze op school worden gepest. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Van de transgender leerlingen uit de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs geeft 48% aan in de laatste drie maanden te zijn gepest. Onder jongens en meisjes is dat in het tweede leerjaar 17% en in het vierde leerjaar 11%.Ook blijkt dat een relatief veel transgender leerlingen zich ziek melden of spijbelen. Uit de monitor blijkt bovendien dat zij school minder leuk vinden dan leerlingen die niet transgender zijn.

Van de in totaal 188.000 leerlingen van 85 middelbare scholen die in het najaar van 2023 de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 hebben ingevuld, geeft 1% aan zich anders te voelen dan een jongen of een meisje.

Lees meer…

Deel dit bericht: