Steeds meer leerlingen vapen en/of roken – VO

Het aandeel leerlingen in het voortgezet onderwijs dat vapet (e-sigaret rookt) is in de laatste vier jaar meer dan verviervoudigd. In 2019 vapete 2% van hen wekelijks, in 2023 was dat 9%. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ook roken meer leerlingen...

Transgender leerlingen vaak gepest – VO

Relatief veel leerlingen die zich anders voelen dan een jongen of een meisje geven aan dat ze op school worden gepest. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Van de transgender leerlingen uit de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs geeft 48% aan in de...