Met passend onderwijs andere financiële verantwoording

De manier waarop de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs financiële verantwoording gaan afleggen, heeft gevolgen voor de wijze waarop de schoolbesturen dat moeten doen. Passend onderwijs wordt officieel op 1 augustus aanstaande ingevoerd.In het jaarverslag...