Aanbevelingen voor betere medezeggenschap – PO/VO

In het eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap staan drie aanbevelingen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. In opdracht van het ministerie van OCW onderzochten bureau Regioplan, het CAOP en Leeuwendaal hoe de...