Voorstellen Nationaal Groeifonds voor beter onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds vier voorstellen ingediend die betrekking hebben op het primair en voortgezet onderwijs.In het Groeifonds van de rijksoverheid zit voor de periode 2021-2025 een bedrag van 20 miljard euro...