Algemeen toegankelijk voor gelijke kansen

Kiezen we vanuit de hokjesgedachte voor een verdere versplintering van het onderwijs of willen we goede scholen die algemeen toegankelijk zijn? Het laatste, lijkt mij.Met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen wil staatssecretaris Sander Dekker van OCW een...

D66 wil artikel 23 vernieuwen

D66 heeft zaterdag op het partijcongres in Amsterdam besloten om artikel 23 van de Grondwet opnieuw ter discussie te stellen. Een amendement hiertoe van Dehlia Timman, gemeenteraadslid in Amsterdam, werd aangenomen. Het nieuws werd door D66-Tweede Kamerlid Vera...

Verus vreest uitholling vrijheid van onderwijs

Met de weigering om een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam te bekostigen, holt staatssecretaris Sander Dekker van OCW de vrijheid van onderwijs uit. Dat vindt voorzitter Wim Kuiper van de christelijke besturenorganisatie Verus.Het...

Wetsvoorstel Dekker risico voor openbaar onderwijs

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen werkt de grondwettelijk vastgelegde alomtegenwoordigheid van het openbaar onderwijs tegen. Dat stellen VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijke platform openbaar onderwijs CBOO in een...