Alle kinderen samen naar school? – PO/VO

Wat doe je als school voor leerlingen die niet zonder meer aan het regulier onderwijs kunnen meedoen? Magazine Naar School van VOS/ABB sprak met twee scholen die op verschillende manieren passend onderwijs bieden. Het openbare Schoonhovens College zette een eigen...

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs – PO/VO

Op 14 juni is de jaarlijkse conferentie van het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De conferentie wordt gehouden in theater en congrescentrum Spant! in Bussum. De aandacht gaat dit keer specifiek uit naar de uitvoeringspraktijk in de...

Minister zet advies basisondersteuning bij oud papier – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma zet het advies van bureau BMC over een landelijke norm voor basisondersteuning bij het oud papier. Dat laat hij weten in de brief Samen de schouders onder passend onderwijs. Het ministerie van OCW had BMC gevraagd onderzoek te doen...