Schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs – PO/VO

Het openbare Vathorst College in Amersfoort biedt lichamelijk beperkte en langdurig zieke leerlingen alle denkbare ondersteuning om hun diploma te halen. In het komende meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School staat hierover een inspirerend artikel. In Naar...

Bekostiging moet bijdragen aan inclusief onderwijs – PO

Er moet een bekostigingssystematiek komen die bijdraagt aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget dat past bij de huidige realiteit. Dat staat in een brief van onder andere de PO-Raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan...

Meer mogelijkheden inclusief onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW komt naar verwachting nog voor de zomer met een regeling die scholen voor regulier en gespecialiseerd onderwijs meer mogelijkheden zal bieden om met inclusief onderwijs te experimenteren. Onder de nieuwe regeling kan ook een deel van de...

Conferentie ‘Bouwen aan inclusiever onderwijs’- PO/VO

Op 12 juni is in Bussum de conferentie Bouwen aan Inclusiever Onderwijs. Deze conferentie wordt georganiseerd door het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen: Actuele informatie over het...