Wiersma brengt inclusiever onderwijs in gevaar – PO/VO

De generieke korting op de bekostiging van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, die minister Dennis Wiersma onlangs aankondigde, belemmert de (door hemzelf gewenste) stap naar inclusiever onderwijs. Dat staat in een brief die de Vereniging Netwerk...

Ziezon Magazine over ondersteuning zieke leerlingen – PO/VO

Het Ziezon Magazine gaat over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen. Deze eenmalige uitgave is een initiatief van Netwerk Ziezon, dat is opgericht door Onderwijsontwikkeling Nederland in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische...

Week van Inclusief Onderwijs: 6 t/m 10 februari – PO/VO

De Week van Inclusief Onderwijs is dit keer van 6 tot en met 10 februari. In deze week belicht VOS/ABB samen met samenwerkingspartners de activiteiten van het platform Naar inclusiever onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar de de Routekaart naar inclusief...

Meer geld voor onderwijs (hoog)begaafden – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. In 2022 was 14 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dat wordt in...

Onderwijs doet nog maar weinig met Banenafspraak – PO/VO

De Banenafspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, levert in het primair en voortgezet onderwijs nog maar weinig concrete resultaten op. Dat blijkt uit een brief die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en...