Inspectie maakt zich zorgen over 10-14-onderwijs – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs pleit voor een wettelijke verankering van 10-14-onderwijs. Dat is nodig, vindt de inspectie, voor adequaat toezicht op deze onderwijssoort.De inspectie wijst erop dat het 10-14-onderwijs nu valt onder de wet- en regelgeving voor het...