Harmonisatie normeringsprocessen doorstroomtoetsen – PO/VO

In het nieuwe stelsel volgens het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO wordt het College voor Toetsen en Examens de centrale kwaliteitsbewaker. De uitvoering van en advisering over de normering voor alle doorstroomtoetsen ligt dan bij het Cito. Dat meldt...

Inspectie hervat toezicht op locatie – PO/VO

In het primair en voortgezet onderwijs kan de Inspectie van het Onderwijs vanaf maandag 10 januari weer onderzoek op locatie doen. ‘Bij onderzoek op locatie volgt de inspectie uiteraard alle geldende maatregelen rond het coronavirus op’, zo meldt de...

Animatie over waarderingskader besturen – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs heeft een animatie gemaakt over het waarderingskader voor besturen dat per 1 augustus jongsleden van kracht is. In de nieuwe situatie maakt de inspectie een duidelijk onderscheid tussen de beoordeling op bestuursniveau en schoolniveau....

Leerplichtambtenaren mogen weer voor inspectie werken – PO/VO

In 2022 zullen de Inspectie van het Onderwijs en gemeenten weer samenwerkingsovereenkomsten afsluiten om ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. De inspectie meldt dat zij ook in 2022 formeel toezicht houdt op de verzuimmelding en...