Hoge mate van segregatie in religieuze scholen

Scholen van zogenoemde kleine religieuze stromingen, algemeen bijzondere scholen en vrije scholen dragen veel bij aan segregatie in het onderwijs. Dat meldt de Onderwijsraad in aanloop naar een bijeenkomst over artikel 23 van de grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Tot de kleine religieuze stromingen rekent de Onderwijsraad onder meer de islam, het hindoeïsme en het jodendom. Op scholen met deze religieuze achtergronden zitten hoofdzakelijk leerlingen met dezelfde godsdienstige achtergrond. Deze scholen dragen dus bij aan segregatie in het onderwijs.

Hetzelfde geldt voor algemeen bijzondere scholen. Daar is het echter niet de religieuze achtergrond, maar de sociaal-economische positie van de ouders die ervoor zorgt dat leerlingen van ‘ons soort mensen’ bij elkaar op school zitten. Datzelfde geldt volgens de Onderwijsraad voor vrije scholen op antroposofische grondslag.

De Onderwijsraad signaleert dat er wat segregatie betreft weinig verschil is tussen openbare scholen en protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen.

Lees meer…

Medio 2020 brengt de Onderwijsraad een verkenning uit naar de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Om te horen wat mensen van artikel 23 van de Grondwet vinden, is er op 9 december in het Koningin Wilhelmina College in Culemborg een bijeenkomst over de vraag hoe dit artikel zich verhoudt tot onder andere de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie over deze bijeenkomst

Synagogen open voor meer begrip over jodendom

Liberale joodse gemeenschappen in Nederland gaan scholieren uitnodigen in hun synagogen. Zij willen hun laten zien dat er een verschil is tussen Joods leven in Nederland en de Israëlische politiek. Dat meldt Trouw.

Volgens directeur Madelon Bino van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam is het Jodendom heel divers. ‘Je hoeft het als Nederlandse Jood niet altijd 100 procent eens te zijn met de Israëlische regering’, aldus Bino in Trouw.

Volgens haar is er juist nu veel behoefte aan lessen over het Jodendom. ‘Veel Joden hebben het gevoel dat antisemitisme is opgelaaid sins het conflict in de Gazastrook.’

Joodse organisaties hebben tijdens recent overleg vice-premier Lodewijk Asscher en minister Jet Bussemaker van Onderwijs gevraagd om meer aandacht voor het Jodendom in het onderwijs. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen de organisaties een project aanbieden dat al enkele jaren bestaat in Amsterdam.

Lees meer op de website van Trouw.