Meer focus op kansengelijkheid en startkwalificatie – PO/VO

Het primair onderwijs moet meer leerlingen naar vervolgonderwijs helpen dat uitmondt in een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Het Platform Toekomst van Arbeid legt in het rapport Investeren in mensen ook de focus op kansengelijkheid. In het rapport staat dat er...

Coronacrisis vergroot kansenongelijkheid – PO/VO

Onderwijsminister Arie Slob bevestigt dat de coronacrisis de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Hij deelt de conclusie van een onderzoek hiernaar door de Universiteit van Amsterdam. De minister meldt dit in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van...