Nationaal Programma Onderwijs na Corona – PO/VO

De negatieve gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs blijven nog jarenlang voelbaar. Daarom wordt het Nationaal Programma Onderwijs na Corona in het leven geroepen. Dit programma moet de komende jaren en op de langere termijn de toekomst van de leerlingen zoveel...

Slob wil dat Gelijke Kansen Alliantie blijft bestaan – PO/VO

Demissionair minister Arie Slob laat in een brief aan de Tweede Kamer impliciet weten dat wat hem betreft de Gelijke Kansen Alliantie blijft bestaan. ‘Het bevorderen van kansengelijkheid vraagt om een lange adem’, aldus de minister. Of de GKA inderdaad kan...

Wetsvoorstel Doorstroomtoets po naar Tweede Kamer – PO/VO

Het wetsvoorstel Doorstroomtoets primair onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd.  Dit wetsvoorstel beoogt meer kansengelijkheid bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Het voorstel voorziet er onder meer in dat alle groep 8-leerlingen op...