Onderwijsminister Arie Slob bevestigt dat de coronacrisis de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot. Hij deelt de conclusie van een onderzoek hiernaar door de Universiteit van Amsterdam.

De minister meldt dit in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul. Zij wilde van Slob weten of ook hij signaleert dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt als gevolg van de coronacrisis. Het PvdA-Kamerlid verwees daarbij naar een onderzoek door socioloog Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam, die dit concludeerde. Het Financieele Dagblad publiceerde over dit onderzoek.

‘Ja, die conclusie deel ik’, antwoordt Slob. ‘Er zullen verschillen ontstaan tussen kinderen. Het ene kind zal meer vorderingen maken dan het andere kind. Dat heeft diverse oorzaken. Voor de ene school is het makkelijker om het onderwijs op afstand goed te organiseren dan voor de andere school. Ook zijn er verschillen tussen de mate waarin ouders in staat zijn om kinderen te helpen met schoolwerk. Dit zal betekenen dat sommige kinderen op achterstand komen te staan. Daar moeten we

aandacht voor hebben.’

Subsidie aanvragen

Hij wijst er in zijn antwoorden op dat schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen voor het wegwerken van leerachterstanden die het gevolg zijn van de coronacrisis. Dat kan van 2 tot en met 21 juni, van 18 augustus tot en met 18 september en eventueel nog van 19 oktober tot en met 1 november.

Voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs stelt het kabinet hier in totaal 244 miljoen euro voor beschikbaar. Het geld is bedoeld voor het bieden van hulp en maatwerk voor leerlingen die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij kan worden gedacht aan onderwijs dat doorgaat in de zomervakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen dit uit te besteden, zoals dat gebeurt bij zomerscholen.

Het extra geld is er gekomen na een motie, waarin CDA en D66 in de Tweede Kamer aandrongen op een landelijk dekkend aanbod van lente-, zomer- en eventueel ook herfstscholen. In die motie van Michel Rog van het CDA en Paul van Meenen van D66 stond dat de onderwijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis zijn toegenomen.

Lees meer…

Deel dit bericht: