Nog geen besluit over gratis devices – PO/VO

Demissionair onderwijsminister Arie Slob zal geen besluit meer nemen over het gratis verstrekken van digitale devices aan alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Hij schuift de discussie hierover door naar de volgende kabinetsperiode, zo zei hij in een...

Arbeidsmarkttoelage NPO bedoeld voor kansengelijkheid – PO/VO

De arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om het voor scholen met veel achterstandsleerlingen makkelijker te maken om leraren te werven en te behouden. Dat benadrukt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de...