Brochures en rekentool Regeling onderwijskansen – VO

Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Deze regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo. Er is ook een rekentool beschikbaar. De overheid stelt € 157 miljoen per jaar beschikbaar voor de...

‘Structureel geld nodig voor goede zorgstructuur’ – PO/VO

Door het incidentele karakter van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) moeten succesvolle projecten op het gebied van zorg voor kwetsbare leerlingen en kansengelijkheid mogelijk worden stopgezet. Daarvoor waarschuwt het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Het...

Ruim € 324 miljoen voor buitenschoolse activiteiten – PO/VO

Voor het programma School & Omgeving trekt het kabinet voor 2024 een bedrag van ruim € 324 miljoen uit. Er komt daarnaast bijna € 52 miljoen beschikbaar voor zogenoemde brugfunctionarissen. Dat blijkt uit de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het...

Onzekerheid over bedragen Onderwijskansenregeling – VO

De Onderwijskansenregeling vervangt per 1 januari 2024 het Leerplusarrangement. Onderwijsminister Dennis Wiersma geeft hier uitleg over in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt onder andere dat de scholen pas in het voorjaar van 2024 weten hoeveel geld zij krijgen...