Geen geld naar voren gehaald voor Lerarenbeurs – PO/VO

Er komt geen kasschuif om 2400 leraren van wie dit jaar een aanvraag voor een Lerarenbeurs is afgewezen volgend jaar voorrang te geven bij de toekenning van zo’n financiële toelage. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob in de Tweede Kamer gezegd. Begin deze...